Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Θετική με 97% η πανευρωπαϊκή έρευνα για την υποστήριξη της Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην ΕΕ

ΕU,ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 21/04/2017

Σε δείγμα 26.555 ατόμων

|> Μια πανευρωπαϊκή έρευνα που διενεργήθηκε από το Γραφείο Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ-EUIPO), της μεγαλύτερης υπηρεσίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ, δείχνει ότι το 97% όλων των πολιτών της ΕΕ πιστεύουν ότι είναι σημαντικό εφευρέτες, δημιουργοί και καλλιτέχνες να μπορούν να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και να πληρώνονται για την εργασία τους.

Στην έρευνα απάντησαν 26.555 άτομα ηλικίας από 15 ετών και πάνω σε όλη την ΕΕ των 28 κρατών-μελών, σχετικά με τις αντιλήψεις τους στη Διανοητική Ιδιοκτησία. Η έρευνα αυτή επιβεβαιώνει τα συνολικά αποτελέσματα παρόμοιας μελέτης που διεξήχθη από το EUIPO το 2013.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Το 70% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τίποτα δε μπορεί να δικαιολογήσει την αγορά των εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης και το 78% πιστεύει ότι αγοράζοντας παραποιημένα προϊόντα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις και την απασχόληση. Ωστόσο η έρευνα καταδεικνύει πως φαίνεται να υπάρχει περισσότερη ανοχή για την αγορά των παραποιημένων αγαθών, ιδίως μεταξύ των νέων. Το 15% των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών ανέφερε πως σκόπιμα αγόρασε ένα παραποιημένο προϊόν τους τελευταίους 12 μήνες, 9 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το 2013.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, το 41% των νέων ανέφερε πως αισθάνθηκε ότι ήταν αποδεκτό να αγοράσουν κάτι παραποιημένο, εάν το αρχικό προϊόν ήταν πάρα πολύ ακριβό. Τα ¾ όλων των ερωτηθέντων είπαν ότι θα σταματούσαν την αγορά παραποιημένων αγαθών, αν υπήρχαν προσιτές εναλλακτικές λύσεις.

Το 83% δήλωσαν ότι προτιμούν να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο μέσω νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων υπηρεσιών/καταστημάτων, όποτε μια προσιτή επιλογή είναι διαθέσιμη και το 71% αυτών παραδέχεται ότι χρησιμοποίησε παράνομες πηγές, ενώ θα σταματούσε να τις χρησιμοποιεί αν θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε προσιτές εναλλακτικές επιλογές.

Το 27% των ερωτηθέντων δήλωσε, επίσης, ότι είχε πληρώσει για ψηφιακό περιεχόμενο από νόμιμες πηγές/σελίδες, 7 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερο ποσοστό από το 2013, με το 69% να πιστεύει ότι οι νόμιμες πηγές είναι καλύτερης ποιότητας.

Μεταξύ της ηλικιακής ομάδας 15-24 ετών, το 41% δήλωσε ότι είχε πληρώσει για να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο από νόμιμες πηγές, δηλαδή 8 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο ποσοστό από το 2013. Το ποσοστό των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι οι ίδιοι εν γνώσει τους είχαν πρόσβαση σε σελίδες πειρατικού περιεχομένου δεν έχει αλλάξει από το 2013 (27% των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών και 10% όλων των ερωτηθέντων).

Ωστόσο, η σύγχυση αυξάνεται σχετικά με το τι συνιστά νόμιμη πηγή. Πέρυσι, το 24% των ερωτηθέντων, πέντε ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το 2013, αναρωτήθηκε αν μια online πηγή ήταν νόμιμη, που καταδεικνύει μία αύξηση 41% μεταξύ των νέων. Επιπλέον, το 10% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι παραπλανήθηκαν όταν αγόρασαν κάποια προϊόντα.

Ο γενικός διευθυντής του EUIPO, António Campinos, ανέφερε σχετικά:

«Σε γενικές γραμμές βλέπουμε ότι η υποστήριξη για τα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας είναι υψηλή μεταξύ των πολιτών της ΕΕ. Χρειάζεται όμως να γίνουν περισσότερα που θα βοηθήσουν, ειδικότερα τους νέους, να κατανοήσουν τη σημασία της ΔΙ για την οικονομία και την κοινωνία μας, ιδιαίτερα τώρα, όταν η ενθάρρυνση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας είναι όλο και περισσότερο στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Από τη δημοσίευση της μελέτης το 2013, ο EUIPO πραγματοποίησε μια σειρά από δράσεις με βάση τα αποτελέσματά της, που στοχεύουν άμεσα στους πολίτες της ΕΕ. Η ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη περιεχομένου agorateka (https://agorateka.eu/ea/) προσφέρει έναν τρόπο για τον εντοπισμό του νόμιμου περιεχομένου στο διαδίκτυο σε όλη την ΕΕ.

Ο EUIPO ευαισθητοποιείται σχετικά με την οικονομική αξία που φέρουν τα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, όσον αφορά στη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ, μέσω μιας σειράς μελετών. Στηρίζει το IPR Crime Coordinated Centre της Europol, το οποίο ασχολείται με την καταπολέμηση των online παραβάσεων, στους τομείς της παραποίησης/αντιγραφής. Μέσω της πρωτοβουλίας Ideas Powered, ο EUIPO εργάζεται, επίσης, για να προσελκύσει τους νέους ανθρώπους στη Διανοητική Ιδιοκτησία, σε ολόκληρη την ΕΕ.

ΓΑΛΛΙΑ

Σύμφωνα με την έρευνα, το 97% των Γάλλων ερωτηθέντων συμφώνησε ότι η προστασία της ΔΙ είναι σημαντική επειδή οι εφευρέτες, οι δημιουργοί και οι καλλιτέχνες μπορούν να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και να πληρώνονται για την εργασία τους, σύμφωνα με το μέσο όρο της ΕΕ.

Το 82% συμφώνησε ότι η αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης καταστρέφει τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας, τέσσερις μονάδες υψηλότερο ποσοστό από το μέσο όρο της ΕΕ.

Το 6% παραδέχθηκε ότι έχει αγοράσει παραποιημένα προϊόντα εκ προθέσεως, σε αντίθεση με το 7% σε ολόκληρη την ΕΕ, και το 70% όσων αγόρασαν προϊόντα παραποίησης/απομίμησης ανέφερε ότι θα σταματούσε αν υπήρχαν προσιτές εναλλακτικές λύσεις – 7% υψηλότερο ποσοστό από το μέσο όρο της ΕΕ (63%).

Το 85% των Γάλλων ερωτηθέντων δήλωσε ότι προτιμά να αποκτήσει πρόσβαση σε online περιεχόμενο μέσω εξουσιοδοτημένης πλατφόρμας, σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ του 83%.

Το 15% παραδέχθηκε πως έχει κατεβάσει ή μεταδώσει υλικό από παράνομες πηγές, 5 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο ποσοστό από το μέσο όρο της ΕΕ, και το 71% όσων είχαν παράνομα πρόσβαση σε online περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δήλωσε πως θα σταματούσε αν οι εναλλακτικές λύσεις ήταν προσιτές και διαθέσιμες, ακριβώς όπως με το μέσο όρο της ΕΕ.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Σύμφωνα με την έρευνα, το 98% των Γερμανών ερωτηθέντων συμφώνησε ότι η προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας είναι σημαντική επειδή οι εφευρέτες, οι δημιουργοί και οι καλλιτέχνες μπορούν να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και να πληρώνονται για το έργο τους, µία εκατοστιαία μονάδα υψηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ.

Το 80% συμφώνησε ότι η αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης καταστρέφει τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας, δύο εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ.

Το 4% παραδέχθηκε ότι έχει αγοράσει παραποιημένα προϊόντα εκ προθέσεως, σε αντίθεση με το 7% σε ολόκληρη την ΕΕ και το 55% όσων παραδέχτηκαν την αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης, ανέφερε ότι θα σταματούσε αν υπήρχαν προσιτές εναλλακτικές λύσεις – οκτώ ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ (63%).

Το 82% των Γερμανών ερωτηθέντων δήλωσε ότι προτιμούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε online περιεχόμενο μέσω εξουσιοδοτημένης πλατφόρμες, σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ του 83%.

Το 7% παραδέχθηκε να έχει κατεβάσει ή να έχει μεταδώσει υλικό από παράνομες πηγές, 3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ, ενώ το 67% όσων είχαν παράνομα πρόσβαση σε online περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δήλωσαν είπε ότι θα σταματήσουν αν προσιτές εναλλακτικές λύσεις ήταν διαθέσιμα, τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ.

ΙΤΑΛΙΑ

Σύμφωνα με την έρευνα, το 97% των Ιταλών ερωτηθέντων συμφώνησε ότι η προστασία της ΔΙ είναι σημαντική επειδή εφευρέτες, δημιουργοί και καλλιτέχνες μπορούν να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και να πληρώνονται για την εργασία τους, σύμφωνα με το μέσο όρο της ΕΕ.

Το 91% συμφώνησε ότι η αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης καταστρέφει τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας, 13 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο ποσοστό από το μέσο όρο της ΕΕ.

Το 7% έχει παραδεχτεί ότι έχει αγοράσει παραποιημένα προϊόντα εκ προθέσεως, ακριβώς σύμφωνα με το μέσο όρο της ΕΕ, ενώ το 48% από αυτούς που έχουν αγοράσει προϊόντα παραποίησης/απομίμησης ανέφερε πως θα σταματούσε αν υπήρχαν προσιτές εναλλακτικές λύσεις – 15 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ (63%).

Το 83% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι προτιμούν να αποκτήσουν πρόσβαση μέσω εξουσιοδοτημένου online περιεχομένου, ακριβώς σύμφωνα με το μέσο όρο της ΕΕ.

Το 7% παραδέχθηκε ότι έχει κατεβάσει ή μεταδώσει περιεχόμενο από παράνομες πηγές, τρεις ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ, και 67% όσων είχαν παράνομα πρόσβαση σε online περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δήλωσε ότι θα σταματούσε αν ήταν διαθέσιμες προσιτές εναλλακτικές λύσεις, 4 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Σύμφωνα με την έρευνα, 96% των Ισπανών ερωτηθέντων συμφώνησαν ότι η προστασία της ΔΙ είναι σημαντική επειδή οι εφευρέτες, δημιουργοί και οι καλλιτέχνες μπορούν να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και να πληρώνονται για την εργασία τους, μία ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ.

Το 75% συμφώνησαν ότι η αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης καταστρέφουν τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας, τρεις ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ. Ένα 11% παραδέχτηκε ότι έχει αγοράσει παραποιημένα προϊόντα εκ προθέσεως, 4 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ ενώ το 70% από εκείνους που προχώρησαν σε αγορά παραποιημένων προϊόντων ανέφερε ότι θα σταματούσε αν υπήρχαν προσιτές εναλλακτικές λύσεις –7 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ (63%).

Το 87% των Ισπανών ερωτηθέντων δήλωσε ότι προτιμά να έχει πρόσβαση σε περιεχόμενο μέσω νόμιμων ψηφιακών πλατφόρμων, 5 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ.

Ένα 16% παραδέχθηκε να έχει κατεβάσει ή μεταδώσει υλικό από παράνομες πηγές, 6 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ, και το 77% όσων είχαν παράνομα πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ανέφερε πως θα σταματούσε να αγοράζει, εάν υπήρχαν διαθέσιμες προσιτές εναλλακτικές λύσεις, ποσοστό 6 ποσοστιαίων μονάδων υψηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Σύμφωνα με την έρευνα, το 97% των ερωτηθέντων του Ηνωμένου Βασιλείου συμφώνησαν ότι η προστασία της ΔΙ είναι σημαντική επειδή εφευρέτες, δημιουργοί και καλλιτέχνες μπορούν να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και να πληρώνονται για την εργασία τους, ακριβώς στη γραμμή του μέσο όρου της ΕΕ.

Το 79% συμφώνησαν ότι η αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης καταστρέφει επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας, µία εκατοστιαία μονάδα υψηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ.

Το 5% παραδέχθηκε ότι έχει αγοράσει εκ προθέσεως προϊόντα αντιγραφής, 2 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ, και το 68% των ατόμων που παραδέχτηκε πως έχει αγοράσει αντιγραφής/απομίμησης, ανέφερε ότι θα σταματούσε αν υπήρχαν προσιτές εναλλακτικές λύσεις – πέντε εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ (63%).

Το 82% των ερωτηθέντων του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσαν ότι προτιμούν να έχουν διαδικτυακή πρόσβαση σε περιεχόμενο μέσω νόμιμων σελίδων, μία ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερα από το μέσο όρο στην ΕΕ.

Το 8% παραδέχτηκε ότι έχει κατεβάσει ή ότι έχει μεταδώσει ψηφιακό υλικό από παράνομες πηγές, 2 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ, και το 76% όσων είχαν παράνομα πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δήλωσε ότι θα σταματούσε αν ήταν διαθέσιμες προσιτές εναλλακτικές λύσεις, 5 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ.

Απάντηση