Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Κερδοφόρο το 2016 για τον ΟΛΠ με τον κύκλο εργασιών στα 103,5 εκ., σημειώνοντας αύξηση 3,6 %

Ναυτιλια στις 29/06/2017

“Το 2017 χρονιά ανάπτυξης”

|>H τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΟΛΠ ΑΕ πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 28/6 (ποσοστό απαρτίας 85,56%) με κύρια θέματα την Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και τη Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2016, το οποίο ύστερα από πρόταση του δ.σ. ανέρχεται σε 0,0892 ευρώ ανά μετοχή.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ο πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. Wan Min σημείωσε: «Το 2016 αναμφίβολα αποτελεί έτος αναφοράς για την ΟΛΠ Α.Ε. καθώς πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση ποσοστού 51% του συνόλου των μετοχών του στον όμιλο της COSCO Shipping. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 103,5 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 3,6 %, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 11,0 εκ. με το καθαρό αποτέλεσμα να εμφανίζεται βελτιωμένο σχεδόν στο σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας παρά την αρνητική συγκυρία».

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

O διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. capt. Fu Chengqiu δήλωσε: «Το 2016 η νέα Διοίκηση του ΟΛΠ διασφάλισε την ομαλή μετάβαση και αναδιοργάνωση της Εταιρείας και προετοίμασε την υλοποίηση του Επενδυτικού Προγράμματος. Το 2017 αποτελεί την πρώτη χρονιά οικοδόμησης και ανάπτυξης του νέου ΟΛΠ».

Απάντηση