Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ενημερωτική απάντηση από την Περιφέρεια Αττικής για το “πρόγραμμα διαγραμμίσεων” κλπ

Χωρίς κατηγορία στις 14/07/2017

Τι αναφέρεται

Τ/Π |> Διευκρινιστικό σημείωμα προς τον Τ/Π απέστειλε το γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με ανάρτηση που έγινε στις 12/7 με τον τίτλο “Σε εξέλιξη πρόγραμμα διαγραμμίσεων και τοπικών αποκαταστάσεων οδοστρωμάτων“. Και αναφέρει:

Σχετικά με την ανάρτησή σας (https://www.typospeiraiws.gr/27955-2/ ) υπό τον τίτλο «Σε εξέλιξη πρόγραμμα διαγραμμίσεων και τοπικών αποκαταστάσεων οδοστρωμάτων» στην οποία φιλοξενείται δήλωση της κας Μαριλώρας Καμπάνη, CMO Hellas Direct, η οποία, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι έχει αποσταλεί λίστα στην Περιφέρεια Αττικής με δρόμους που παρουσιάζουν κίνδυνο σε σημεία τους, στο πλαίσιο σχετικού project, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Με την από 14.06.2016 επιστολή της, η εταιρεία Hellas Direct μας ενημέρωσε για προβλήματα κυκλοφοριακής φύσεως που αφορούσαν κυρίως φωτεινούς σηματοδότες, τα οποία είχαν εντοπισθεί από πελάτες της. Η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ανταποκρίθηκε άμεσα όσον αφορά στην εξέταση των αιτημάτων και σε πρώτη φάση από τα 14 ζητήματα που ετίθεντο στην επιστολή αυτή:

  • Τρία (3) από αυτά αντιμετώπισε με τροποποίηση των μελετών φωτεινής σηματοδότησης,
  • Τέσσερα (4), για τα οποία ήταν αναρμόδια, τα παρέπεμψε στους αρμόδιους φορείς (Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ. και Δήμους) για τις δικές τους ενέργειες,
  • Για τα υπόλοιπα, αφού τα εξέτασε σε βάθος, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν, διότι αυτό θα προκαλούσε μείζονα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Για τα παραπάνω η Υπηρεσία μας ενημέρωσε αναλυτικά την εταιρεία Hellas Direct, ώστε και αυτή με τη σειρά της να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους πολίτες.

Ακολούθως, η Hellas Direct απέστειλε στις 23.09.2016 νέα επιστολή, στην οποία πέραν των αρχικά τεθειμένων ζητημάτων, έθετε επιπλέον 14 νέα ζητήματα. Η Υπηρεσία μας εξέτασε άμεσα τα νέα αυτά ζητήματα. Αναλυτικά:

  • Τέσσερα (4) αντιμετώπισε με τροποποίηση των μελετών φωτεινής σηματοδότησης,
  • Τρία (3) παρέπεμψε σε αρμόδιους φορείς (Δήμους) λόγω αρμοδιότητας,
  • Σε δύο (2) περιπτώσεις το πρόβλημα οφειλόταν σε βλάβη στοιχείων της φωτεινής σηματοδότησης που αποκαταστάθηκε άμεσα,
  • Σε μια (1) περίπτωση ζητήθηκε να γίνει συντήρηση της οριζόντιας σήμανσης,
  • Σε δύο (2) περιπτώσεις δεν εκπονήθηκε άμεσα νέα μελέτη, διότι η διερεύνηση επί των σχετικών αιτημάτων έδειξε ότι χρειάζεται ευρείας κλίμακας αναμόρφωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις περιοχές αυτές, η οποία θα απαιτήσει αρκετό χρόνο για να εκπονηθεί και ολοκληρωθεί. Για τη μία από τις περιπτώσεις αυτές, η Υπηρεσία μας ολοκλήρωσε πρόσφατα την εκπόνηση νέας μελέτης τροποποίησης της φωτεινής σηματοδότησης, της οποίας έχει δρομολογηθεί ήδη η εφαρμογή,
  • Τα υπόλοιπα ζητήματα εξετάστηκαν, αλλά δεν επιβεβαιώθηκε από την έρευνα μας η ύπαρξη προβλημάτων και για τον λόγο αυτό ζητήσαμε από την εταιρεία Hellas Direct περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Τέλος από τις παραπάνω οκτώ (8) συνολικά περιπτώσεις που εκπονήθηκαν μελέτες τροποποίησης φωτεινής σηματοδότησης, ήδη έχουν υλοποιηθεί από την Υπηρεσία μας οι επτά (7), ενώ αναμένεται σύντομα και η υλοποίηση της μίας που υπολείπεται.

Απάντηση