Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Σημαντικά θέματα για το εμπόριο στην Eurocommerce – Συμμετοχή και τοποθέτηση Κορκίδη

Χωρίς κατηγορία στις 06/10/2017

Επισημάνσεις ΕΕ για το εμπόριο

|> Σημαντικά θέματα συζητήθηκαν στο δ.σ. της Eurocommerce στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή και τοποθέτηση του προέδρου της ΕΣΕΕ -ως φορέα εθνικής εκπροσώπησης του ελληνικού εμπορίου- Βασίλη Κορκίδη.

α) Η ΕΕ και η παγκόσμια πολιτική σκηνή

Το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός του τελευταίου μήνα ήταν η συζήτηση των κρατών μελών της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Juncker ανέφερε ορισμένα σημεία που σχετίζονται με τον τομέα μας, καθώς και το όραμά του για το μέλλον της Ευρώπης. Ξεκίνησε με ενδιαφέρον για το διεθνές εμπόριο, το οποίο έτεινε να παραμελήσει σε προηγούμενες ομιλίες. Επισήμανε τη συμφωνία με τον Καναδά που τέθηκε σε ισχύ στις 21 Σεπτεμβρίου και την πολιτική συμφωνία με την Ιαπωνία. Με τις ΗΠΑ να ανακοινώνουν μια υποχώρηση από το παγκόσμιο εμπόριο, ελπίζει να επιτύχει το ίδιο με το Μεξικό και τη Mercosur και σύντομα θα ξεκινήσει με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Τόνισε τη σκέψη της Επιτροπής σχετικά με τη φορολόγηση του ψηφιακού χώρου, την οποία θεωρεί ότι πρέπει να αποφασιστεί με ειδική πλειοψηφία. Η Ευρώπη χρειάστηκε να λάβει ταχύτερα αποφάσεις και η Συνθήκη της Λισαβόνας επέτρεψε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να χρησιμοποιήσει μια ρήτρα γεφύρωσης για να επιτρέψει την παύση της συνήθους κανόνα της ομοφωνίας για τον φόρο. Το ίδιο ισχύει για την ψηφοφορία για τον ΦΠΑ και τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αυτό είναι μάλλον αισιόδοξο, δεδομένου ότι η ενεργοποίηση αυτής της ρήτρας χρειάζεται ομοφωνία και τα κράτη μέλη είναι πολύ απρόθυμα να εκχωρήσουν τα προνόμιά τους στον τομέα της φορολογίας. Σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, κάλεσε έναν Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών (τον Επίτροπο Οικονομικών, ο οποίος θα πρέπει να είναι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), να συντονίσει ένα ενισχυμένο κοινό ταμείο για τη διάσωση χωρών που βρίσκονται σε κρίση.

β) Φάκελοι EuroCommerce & Πρόοδος ενεργειών

– Ψηφιακές πωλήσεις: Σχετικά με το Geoblocking, συνεχίζονται οι τριμερείς διάλογοι μεταξύ του Συμβουλίου και του ΕΚ σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του μέτρου, τη ρήτρα αναθεώρησης και το δίκαιο ανταγωνισμού.

– Ενιαία αγορά: Διαδικασία κοινοποίησης υπηρεσιών: Αφού το Συμβούλιο συμφώνησε για μια γενική προσέγγιση στα τέλη Μαΐου, η EuroCommerce και τα μέλη της επικέντρωσαν την προσοχή τους στους βουλευτές του ΕΚ, οι οποίοι στοχεύουν να υιοθετήσουν μια θέση μέχρι το Νοέμβριο.

– Κοινωνικές υποθέσεις: Θα διεξαχθεί μια στρατηγική ανασκόπηση του έργου σε αυτόν τον τομέα που θα παράσχει συστάσεις και επιλογές για τη βελτιστοποίηση της συνάφειας και της σημασίας του για τα μέλη.

– Αειφορία: Συνεχίζεται η άσκηση πιέσεων στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, η οποία προτείνει την παροχή 10% χώρων στάθμευσης με σταθμούς φόρτισης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κλήθηκαν να σχολιάσουν οποιοδήποτε θέμα επιθυμούν να δώσουν έμφαση ή να κατευθύνουν το έργο της οργάνωσης.

Διεθνές εμπόριο: Ο Πρόεδρος Juncker ξεκίνησε την Πολιτεία της Ένωσης με το διεθνές εμπόριο και ανακοίνωσε την επένδυση για άμεσες ξένες επενδύσεις από κρατικές επιχειρήσεις. Έχουμε ενισχύσει τη συνεργασία μας με τον Σύνδεσμο Εξωτερικού Εμπορίου για τα τελωνεία και τη συμμετοχή στις συναντήσεις του άλλου για το διεθνές εμπόριο. Η συμφωνία ΕΕ-Καναδά CETA τέθηκε σε ισχύ στις 21 Σεπτεμβρίου σε προσωρινή βάση. Η τελική συμφωνία πρέπει ακόμη να επικυρωθεί από τα εθνικά κοινοβούλια. Το Συμβούλιο συμφώνησε τον Ιούνιο σχετικά με την παράταση των κυρώσεων για τη Ρωσία έως τις 31 Ιανουαρίου 2018. Η πολιτική συμφωνία επετεύχθη τον Ιούλιο μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας με στόχο την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών μέχρι τα τέλη του 2017. Όσον αφορά την ΕΕ-Mercosur, όπου η γεωργία παραμένει ένα ευαίσθητο ζήτημα, η Επιτροπή ελπίζει να σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων κατά την υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στο Μπουένος Άιρες το Δεκέμβριο. Η Επιτροπή εξέδωσε τον Ιούλιο έγγραφο σχετικά με την αειφορία και το εμπόριο. Αυτό εξετάζει τις επιλογές για τη συμπερίληψη των διατάξεων βιωσιμότητας στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες και τον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να είναι εκτελεστή. Ζητήθηκαν οι απόψεις των μελών με σκοπό την παραγωγή μιας ενιαίας θέσης της EuroCommerce.

Εφαρμογή των δραστηριοτήτων για τις ΜμΕ και το SMEs Test

Κατά τη συνεδρίαση, υποβλήθηκε  έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του τεστ ΜΜΕ στο πλαίσιο του EuroCommerce, μια δέσμευση του διοικητικού συμβουλίου που έγινε το 2015 και θα παρουσιάσει τις βασικές δραστηριότητες και τα επιτεύγματα της ομάδας συμφερόντων των ΜΜΕ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η εκδήλωση για τις ΜΜΕ, η προετοιμασία μιας έκθεσης που υπογραμμίζει τις ορθές πρακτικές στήριξης των ΜΜΕ και την ανταγωνιστικότητά τους. Θα ενθαρρύνουμε τα μέλη να αξιοποιήσουν τις ενέργειες που αναλαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ με τις εθνικές κυβερνήσεις τους και θα υποβάλουν έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα υποστήριξης που θα ωφελήσουν τις ΜΜΕ. Θα παρουσιάσουμε βασικές προτεραιότητες για το 2018 για την προβολή των ενδιαφερόντων των ΜΜΕ στο πλαίσιο του EuroCommerce και την ευαισθητοποίηση των πολιτικών ιθυνόντων σχετικά με την ανάγκη για τη χάραξη πολιτικής για τις ΜΜΕ. Το συμβούλιο καλείται να υποστηρίξει τη συνέχιση αυτής της προσέγγισης για την προώθηση και την προάσπιση των συμφερόντων των ΜΜΕ στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο.

Τοποθέτηση Κορκίδη για τον ορισμό των ΜμΕ και τη συμμετοχή της ΕΣΕΕ στην ομάδα διαβούλευσης

Οι ΜμΕ της ΕΕ-27 αντιπροσωπεύουν περισσότερα από 23 εκατ. μονάδες και παρέχει περισσότερα από 135 εκατ. θέσεις εργασίας. Εκτός από τον βασικό τους ρόλο στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, επηρεάζουν σοβαρά την ανταγωνιστικότητα. Οι ΜμΕ είναι μοναδικές όσον αφορά την κατανόηση των αναγκών των καταναλωτών, την επαγγελματική κατάρτιση, τη συμπερίληψη νέων τεχνολογιών και φυσικά την προώθηση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Έτσι, η δημόσια διαβούλευση που δρομολόγησε η Επιτροπή για τον καθορισμό των ΜμΕ συγκεντρώνει την προσοχή όλων των ενδιαφερομένων.

Η EΣΕΕ επιθυμεί να εμπλακεί στον ορισμό των ΜΜΕ και να αλληλεπιδράσει με τα άλλα μέλη του Eurocommerce για την αναθεώρηση αυτού του ορισμού, η οποία θα αντικατοπτρίζει τα σύγχρονα χαρακτηριστικά των ΜΜΕ και τις προκλήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αυτός ο νέος ορισμός θα μπορούσε να λειτουργήσει για την πλήρη αξιοποίηση της ικανότητας των ΜΜΕ, ιδιαίτερα σήμερα, όταν η υποστήριξη και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας έχουν καταστεί κύριος στόχος πολιτικής, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, η EΣΕΕ παρουσιάζει τη θέση της η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στον προσεχή διάλογο μεταξύ των μελών της UEAPME και Eurocommerce.

Όπως είναι ήδη γνωστό, οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) ορίζονται στη Σύσταση 2003/361 της ΕΕ. Συγκεκριμένα, οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν εάν μια επιχείρηση είναι ΜμΕ είναι (πίνακας 1):

1. Αριθμός προσωπικού και

2. Είτε ο κύκλος εργασιών είτε το σύνολο ισολογισμού

Ο μέσος όρος της ΕΕ-27 αποκαλύπτει ότι το 92,8% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται ως μικροί (στοιχεία από διάφορα ενημερωτικά δελτία SBA του έτους 2016). Στις νότιες χώρες, όπως είναι η Ιταλία (95,1%), η Ισπανία (94,8%), η Πορτογαλία (95,2%), η Κύπρος (93,4%) και η Γαλλία (95,1% επικρατεί έναντι όλων των άλλων μορφών επιχειρηματικότητας. Για διάφορους λόγους (ιστορικές, κοινωνικές κ.λπ.), οι “μικρο” επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι ακόμη πιο σημαντικές για την οικονομία, αφού φτάνουν το 96,8% όλων των επιχειρήσεων. Επιπλέον, η μέση ευρωπαϊκή επιχείρηση απασχολεί το πολύ 6 άτομα.

Όλες οι παραπάνω αναλύσεις επιβεβαιώνουν ότι στην κατηγορία “micro” συγκεντρώθηκε η συντριπτική πλειοψηφία του επιχειρηματικού πνεύματος. Ωστόσο, αυτός ο τεράστιος αριθμός επιχειρήσεων παρουσιάζει σημαντικές διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά τη δομή, τη λειτουργία, τα επιχειρηματικά αποτελέσματα, τις προοπτικές κλπ., Υπογραμμίζοντας έτσι την ανάγκη για μια αναθεώρηση του ορισμού, η οποία θα ενσωματώνει και θα αντικατοπτρίζει καλύτερα αυτές τις διαφορές. Προκειμένου αυτή να γίνει πλήρως κατανοητή, εξετάστε απλώς το μέγεθος του χάσματος μεταξύ μιας μικροεπιχείρησης και ενός μέσου ανώτατου επιπέδου.

Λαμβάνοντας υπ΄όψιν:

• Ο κρίσιμος ρόλος των ΜμΕ σε όλες τις χώρες της ΕΕ-27 για την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα.

• Η εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση μικροεπιχειρήσεων σε όλες τις χώρες της ΕΕ-27

• Οι βαθιές διαφορές στη δομή των επιχειρήσεων μεταξύ της ΕΕ-27

• Το χάσμα ακόμη και μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (δηλαδή μεταξύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων)

Η ΕΣΕΕ θα ήθελε να προτείνει τη «διάσπαση» της κατηγορίας των μικροεπιχειρήσεων σε δύο υποκατηγορίες: Η πρώτη, η οποία θα αναφέρεται ως «πολύ πολύ μικρές» επιχειρήσεις, περιλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις με προσωπικό έως 4 άτομα και κύκλο εργασιών ισολογισμό) έως 1 εκατ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις με προσωπικό από 5 έως 9 και ο κύκλος εργασιών (ή ο συνολικός ισολογισμός) έως 2 εκατ. Ευρώ θα μπορούσαν να είναι οι επιχειρήσεις της υποκατηγορίας «νέοι μικρο» (πίνακας 2). Αυτή η νέα κατηγοριοποίηση θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμη:

✓ Απελευθέρωση νέων εργαλείων και δεικτών / δεδομένων για την παρακολούθηση των εξελίξεων στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, όχι μόνο στις μικροεπιχειρήσεις

✓ Γέννηση νέων χρηματοδοτικών μέσων, ειδικά στοχευμένων στις “πολύ μικρές” επιχειρήσεις, παρέχοντας λύση σε αυτό που φαίνεται σήμερα η πρώτη προτεραιότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων σήμερα: Πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

  • Θέματα Brexit 

Σύμφωνα με την εντολή της συνεδρίασης του συμβουλίου του Ιουνίου, ετοιμάστηκε ένα κοινό έγγραφο με την FoodDrinkEurope και την Copa-Cogeca. Το τρέχον σχέδιο συζητήθηκε από την επιτροπή εφοδιαστικής αλυσίδας την περασμένη εβδομάδα, με ορισμένα μέλη να εκφράζουν κάποια γενική αλλά βασική ανησυχία, ιδίως όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα ενός τέτοιου κοινού εγγράφου και τον αντίκτυπό του στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Το κείμενο συζητείται στο πλαίσιο του FoodDrinkEurope και του Copa-Cogeca και μια συνεδρίαση προγραμματίστηκε την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου μεταξύ των τριών ενώσεων για να γίνει απολογισμός των σχολίων των αντίστοιχων μελών μας με αντιρρήσεις της Γερμανικής πλευράς. Το συμβούλιο ενημερώθηκε για την κατάσταση των συζητήσεων και θα κληθεί να δώσει απάντηση σχετικά με τη μελλοντική πορεία της πιθανής συμφωνίας στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο του Νοεμβρίου.

  • Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και πρωτοβουλία αλυσίδας εφοδιασμού

Ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη πίεση, ιδιαίτερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (πρόσφατα στις τροπολογίες τους στον λεγόμενο κανονισμό Omnibus), ο Επίτροπος Hogan ανακοίνωσε τον Ιούνιο την εκπόνηση εκτίμησης επιπτώσεων με σκοπό την πρόταση “μέτρων πολιτικής” για τη βελτίωση των τροφίμων της αλυσίδας εφοδιασμού τον Μάρτιο του 2018. Η διαδικασία εκτίμησης αντικτύπου περιλαμβάνει μια αρχική εκτίμηση επιπτώσεων η οποία περιγράφει τέσσερις επιλογές πολιτικής, διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους και την κοινωνία των πολιτών, καθώς και ενδεχομένως περισσότερα ακαδημαϊκά εργαστήρια σχετικά με φερόμενες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Όσον αφορά την πρωτοβουλία για την αλυσίδα εφοδιασμού, οι συμβαλλόμενοι οργανισμοί διαβουλεύονται τώρα με τις αντίστοιχες προσκλήσεις τους για το σχέδιο κανόνων έως τα τέλη Οκτωβρίου, προκειμένου να ανακοινωθούν μαζί με τον διορισμό του ανεξάρτητου προέδρου στη συνεδρίαση του φόρουμ υψηλού επιπέδου στις 6 Δεκεμβρίου. Κατά τη συνεδρίαση, θα παρουσιάσει τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου σχεδίου κανόνων. Θα επιδιώξουμε να χρησιμοποιήσουμε την τρέχουσα περίοδο διαβουλεύσεων για να επιλύσουμε τη σύνθεση του ζητήματος της ομάδας διακυβέρνησης. Το συμβούλιο κλήθηκε να δώσει εντολή στην επιτροπή εφοδιαστικής αλυσίδας να οριστικοποιήσει το κείμενο. Εναλλακτικά, το συμβούλιο μπορεί να επιθυμεί να δει το τελικό κείμενο και να το εγκρίνει μέσω γραπτής διαδικασίας το Νοέμβριο.

 • Ημέρα Λιανικού Εμπορίου

Το ΔΣ ενημερώθηκε σχετικά με τις προετοιμασίες για την 1 η Ευρωπαϊκή Ημέρα Retail που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου. Η εκδήλωση στοχεύει να δείξει στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη θετική συμβολή των λιανοπωλητών στην οικονομία της ΕΕ, τις θέσεις εργασίας, τις επιλογές των καταναλωτών και τη βιωσιμότητα σε μια περίοδο ταχείας αλλαγής. Έχουμε καταγράψει 100 αντιπροσώπους μέχρι τώρα και περιμένουμε πολλά περισσότερα τις προσεχείς εβδομάδες. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο Karmenu Vella, ο αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος, θαλάσσιων υποθέσεων και αλιείας Επίτροπος, κ. Anneleen Van Bossuyt (ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών), Kestutis Sadauskas (Διευθυντής Κυκλικής Οικονομίας και Πράσινης Ανάπτυξης, ΓΔ Περιβάλλοντος) Irmfried Schwimann (Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ΓΔ GROW) και Claire Bury (Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, DG Connect). Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κλήθηκαν να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στην Ημέρα Λιανικής των μελών και συναδέλφων τους από τις χώρες τους. Σημειωτέον ότι η ΕΣΕΕ θα συμμετέχει στην Ημέρα Λιανικής με παρουσίαση για την ελληνική αγορά.

Απάντηση