Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Διήμερη συνάντηση 18 Λυκείων οργανώνει το ΠΑ.ΠΕΙ για το πρόγραμμα Erasmus+ – J. Monnet

ΕΠΙΣΤΗΜΗ στις 03/11/2017

Χθες και σήμερα

|> Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς πραγματοποιεί (2-3 Νοεμβρίου) διήμερο νεανικό φεστιβάλ στο πλαίσιο της απολογιστικής συνάντησης του ευρωπαϊκού  προγράμματος Erasmus+ – Jean Monnet “Include European Union Values – IncludU, 2016-18”, με συμμετοχή 18 Λυκείων από όλη την Ελλάδα, με επιστημονική υπεύθυνη την  επίκουρο καθηγήτρια Φωτεινή Ασδεράκη, κάτοχο έδρας Jean Monnet, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το πρόγραμμα IncludU εστιάζει στις θεμελιώδεις αξίες της ισότητας, της ανεκτικότητας και της μη-διάκρισης της ΕΕ και αποπειράται να προσεγγίσει το ευαίσθητο ζήτημα της υποδοχής των προσφύγων και της ένταξης τους στις ευρωπαϊκές κοινωνίες μέσω διαδραστικών και βιωματικών εργαστηρίων καθώς και καινοτόμων εκπαιδευτικών υλικών που συνδυάζουν ΤΠΕ, παιχνίδια, τέχνη και ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών. Το IncludU έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα διαδραστικό περιβάλλον μέσα από το οποίο τα πανεπιστήμια, τα σχολεία, νεανικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι δήμοι, οι περιφερειακές αρχές, οι πολιτιστικοί οργανισμοί, πολίτες που έχουν οικογενειακά βιώματα προσφυγιάς και πρόσφυγες, εθελοντές και μαθητές θα ευαισθητοποιηθούν, θα συζητήσουν και θα συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης δημοκρατικής και με παγκόσμιο προσανατολισμό, ενωμένης στο πλαίσιο της πολιτισμικής της πολυμορφίας και εμπλουτισμένης μέσω αυτής. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν επιμορφωτικές διημερίδες, στη Θεσσαλονίκη, τη Μυτιλήνη, τη Νέα Σμύρνη και τον Πειραιά, με τη συμμετοχή όλων των παραπάνω φορέων.

Στις 2 και 3 Νοεμβρίου, Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς φιλοξενεί χθες και σήμερα (2-3/11) 10 Λύκεια και το Κολέγιο ‘’Πνοή Αγάπης’’ από την Αλβανία, συνολικά 200 μαθητές και 31 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα παρουσιάζουν τις δράσεις τους και θα συμμετέχουν σε μια σειρά δραστηριοτήτων που συνδιοργανώνονται από μαθητές, φοιτητές και φοιτητές Erasmus και αφορούν τις κοινές αξίες,  τον πολιτισμό, τα ζητήματα που αφορούν την ένταξη των προσφύγων καθώς και δράσεις που θα βοηθήσουν τους νέους να γνωρίσουν περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα βελτιώσουν την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών, μέσα από το σεβασμό και την προαγωγή της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας, συμβάλλοντας παράλληλα στο διαπολιτισμικό διάλογο.

 

Απάντηση