Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Με 22,3 εκ. ενισχύεται η δημόσια υγεία στην Αττική

ΥΓΕΙΑ στις 28/01/2019

H λειτουργία 54 Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής, χρηματοδοτεί τη λειτουργία 54 Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) τουλάχιστον για τα επόμενα 3 χρόνια,  μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, με προϋπολογισμό ύψους 22,3 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται να λειτουργήσουν συνολικά 54 Ομάδες, 24 ΤΟΜΥ στα όρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Αττική πλην Πειραιά και Νήσων) και 30 ΤΟΜΥ στα όρια της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Πειραιάς και Νησιά Αττικής).

Πρόκειται για νέες δομές που αποσκοπούν στην καθολική προσιτή πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες όλων των πολιτών, χωρίς διακρίσεις, με έμφαση στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία. Το νέο μοντέλο υπηρεσιών στοχεύει στην ορθολογική πλοήγηση των ατόμων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) μέσω της ανακατεύθυνσης της ζήτησης από τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα, όπως είναι τα Νοσοκομεία, παρέχοντας ποιοτικές, ολιστικές και κοινοτικά προσανατολισμένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση προστίθεται και ολοκληρώνει το σχέδιο ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Αττική, που χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 αλλά και από ιδίους πόρους (ενδεικτικά: εξοπλισμοί Νοσοκομείων, Ασθενοφόρα ΕΚΑΒ, κέντρο υγείας Κερατσινίου  κ.ά.).

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: