Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ο Γιώργος Καραγεωργίου, νέος πρόεδρος και CEO της “Olympic Shipping & Management SA”

ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 02/02/2017

Ανέλαβε χθες

Νέα εποχή για την Olympic Shipping & Management SA του Ιδρύματος Ωνάση, μετά την ανάληψη χθες των καθηκόντων προέδρου και CEO από τον Γιώργο Καραγεωργίου.

Ο Γιώργος Καραγεωργίου άρχισε τη διαδρομή του στον χώρο των επιχειρήσεων και της ναυτιλίας από την εταιρεία «Kassos Maritime» (1990). Επόμενος σταθμός στην πορεία του, η δημιουργία της «Stelmar Shipping Limited» (1992), όπου κατείχε διάφορες εκτελεστικές θέσεις, ενώ διατέλεσε και μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Ταυτόχρονα με τη θητεία του στη Stelmar, ο κ. Καραγεωργίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος και εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας «easyGroup Ltd» (1995-2005), ενώ παράλληλα διετέλεσε και διευθυντής πολλών θυγατρικών εταιρειών της.  Τελευταίο του επίτευγμα, η δημιουργία της ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας «Globus Maritime Limited» (2006-2016), της οποίας υπήρξε συνιδρυτής και γενικός διευθυντής, ενώ από το 2011 είχε αναλάβει και πρόεδρός του δ.σ..

Είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού και μεταπτυχιακού τίτλου σε «Ocean Engineering», από το Stevens Institute of Technology, καθώς επίσης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε «Shipping Trade and Finance», από το City University Business School.

Στη νέα εποχή για την Olympic Shipping and Management S.A. ο κ. Καραγεωργίου διαδέχεται στο τιμόνι της τον Γιάννη Π. Ιωαννίδη.

Απάντηση