Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Η ‘’επώνυμη’’ επιχείρηση της οδού Ερμού ενέχεται για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή

|> Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν διερεύνησης καταγγελιών καταναλωτών που υποβλήθηκαν απευθείας στην υπηρεσία, είτε μέσω φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους 310.000 ευρώ σε βάρος της επιχείρησης “@@@@ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ”, με διεύθυνση έδρας στην οδό Ερμού η … Περισσότερα