Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ειδική εφαρμογή από την Περιφέρεια Αττικής για την καταγραφή τους – Οδηγία Πατούλη προς όλους τους δημάρχους της Αττικής

|> Μια μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιούν τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής για την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος κατόπιν σχετικής οδηγίας του Περιφερειάρχη Αττικής.

Πρόκειται για την άμεση αποξήλωση και απομάκρυνση όλων των παλαιών εργοταξιακών πινακίδων που αφορούν έργα … Περισσότερα