Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α Οι πεινασμένοι και εξαθλιωμένοι κάτοικοι της Ιεράς Πόλεως αναγκάστηκαν να σιτίζονται με σκυλιά, γάτες και ποντίκια, ώσπου να αποφασίσουν την ηρωική Έξοδο!

Θεοφάνης Μαλκίδης* «Η επανάστασις η εδική μας δεν ομοιάζει με καμιάν απ’ όσες γίνονται την σήμερον εις την Ευρώπην. Ο εδικός μας πόλεμος ήτο ο πλέον δίκαιος, ήτον Περισσότερα