Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Οδηγίες από τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιώς – Για κάθε μετακίνηση χρειάζεται ειδική μάσκα ή τουλάχιστον με απλή μάσκα ή βρεγμένο πανί

|> Τα αιωρούμενα σωματίδια που παράγονται από τις πυρκαγιές των δασών έχουν αυξημένη τοξικότητα, μπορούν να διεισδύσουν στο αναπνευστικό σύστημα και να προσβάλουν όλα τα όργανα. Γι’ αυτό απαιτείται η αποφυγή της έκθεσης σε αυτά.

Τί πρέπει να κάνουμε … Περισσότερα