Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Καλείται η Κομισιόν να παρουσιάσει σύντομα ένα ισχυρό και αποτελεσματικό πακέτο βοήθειας, που να είναι στοχευμένο

Βασίλης Κορκίδης* |> Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, ενωμένες προέτρεψαν την Κομισιόν να τους διαθέσει ένα ισχυρό και αποτελεσματικό πακέτο βοήθειας το αργότερο μέχρι το καλοκαίρι του 2023.

Κάθε ευρωπαϊκός οργανισμός που αντιμετωπίζει το ρυθμιστικό

Περισσότερα