Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Υπεγράφη η σύμβαση, προϋπολογισμού 4.7 εκ. ευρώ, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020

|> Το «πράσινο» φως για την έναρξη των τελικών έργων ολοκλήρωσης της αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού του κεντρικού κτιρίου του Χατζηκυριάκειου Ορφανοτροφείου στον Πειραιά, δόθηκε μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για τη β’ και φάση ολοκλήρωσης των εργασιών, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας, συνολικού προϋπολογισμού … Περισσότερα