Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποιεί τον κατάλογο των δικαιοδοσιών τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου – Κατάλογος ΕΔΩ

|> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε χθες τον κατάλογο των δικαιοδοσιών τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου, των οποίων τα συστήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ) παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες. Στον κατάλογο προστέθηκαν δύο δικαιοδοσίες τρίτων χωρών: η Νιγηρία και … Περισσότερα