Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

ΕΚ: Οι προτεραιότητες για το 2022 θα οριστούν μαζί με τους νέους

ΕU,ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 16/12/2021

Έμφαση στην εμπλοκή των νέων στη χάραξη ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών, εν όψει του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας

|> Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε την απόφαση για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών με επίκεντρο τη νεολαία σε όλα τα κράτη μέλη το 2022.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 θα επικεντρωθεί στην αποκατάσταση των θετικών προοπτικών για τους νέους της Ευρώπης που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19. Ο ορισμός του 2022 ως έτους επικεντρωμένου στους νέους σημαίνει ότι θα καταβληθούν αυξημένες προσπάθειες για να συμπεριληφθούν οι προτεραιότητες των νέων στους σχετικούς τομείς πολιτικής της ΕΕ και σε κάθε επίπεδο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Οι ευρωβουλευτές στήριξαν την απόφαση με 604 ψήφους υπέρ, 25 κατά και 68 αποχές.

Το Έτος Νεολαίας θα έχει ως στόχο τη συμμετοχή των νέων σε κομβικές διαδικασίες διαβούλευσης (όπως η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης) και σε άλλες δημόσιες πολιτικές σε ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Χάρη στις πιέσεις που άσκησαν οι ευρωβουλευτές, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες και στην αντιμετώπιση ζητημάτων ψυχικής υγείας.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας θα περιλαμβάνει συνέδρια, πρωτοβουλίες για την προώθηση της συμμετοχής των νέων στη χάραξη πολιτικής, εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με μια πιο πράσινη και ψηφιακή ΕΕ χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και μελέτες και έρευνες σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι νέοι στην ΕΕ.

Βελτίωση του προϋπολογισμού

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν συμπληρωματικό ποσό ύψους 8 εκ. ευρώ για τα προγράμματα Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, σε σύγκριση με το ποσό που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως στις συνομιλίες με το Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό του 2022 που ενέκρινε το ΕΚ, ώστε να στηριχθούν οι δραστηριότητες του έτους. Το 2022 θα βρεθεί επίσης πρόσθετη χρηματοδότηση για την υλοποίηση δραστηριοτήτων από άλλα σχετικά προγράμματα και μέσα της ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές πρόσθεσαν την επιλογή να διατεθούν κονδύλια της ΕΕ μετά το 2022, προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη κληρονομιά του Έτους Νεολαίας.

Δηλώσεις

Η εισηγήτρια Sabine Verheyen (ΕΛΚ, Γερμανία) δήλωσε: «Η πανδημία COVID-19 εξακολουθεί να πλήττει δυσανάλογα τους νέους. Αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της προσπάθειας να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και να εισέλθουν στην αγορά εργασίας (…) να γνωρίσουν ανθρώπους και να ανακαλύψουν άλλες χώρες. Οι νέοι έχουν αποδεχθεί και υποστηρίξει τους συνεχιζόμενους περιορισμούς με αίσθημα αλληλεγγύης. Τώρα είναι καιρός να τους αφήσουμε να ακμάσουν. Το επόμενο έτος θα θέσει τα θεμέλια για να δοθεί στους νέους μια ισχυρότερη πλατφόρμα για να ακουστεί η φωνή τους. Όλοι οι νέοι να συμμετέχουν στη δημιουργία ενός καλύτερου, πιο πράσινου, πιο ψηφιακού και χωρίς αποκλεισμούς μέλλοντος στην Ευρώπη».

Επόμενα βήματα

Οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας θα διοργανώνονται από τους εθνικούς συντονιστές σε κάθε κράτος μέλος, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, και θα εποπτεύονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι ευρωβουλευτές διαπραγματεύτηκαν με επιτυχία ότι σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο θα υπάρχει υποχρέωση συμμετοχής των νέων και των οργανώσεων νεολαίας στο στάδιο του σχεδιασμού των δραστηριοτήτων.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: