Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Στο στάδιο της αναβάθμισης βρίσκεται τολιμάνι της Ύδρας

Έργο συνολικού προϋπολογισμού 765.000 ευρώ με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής

|> Σε τροχιά εκτέλεσης έχει εισέλθει ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο για τον Δήμο Ύδρας, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. Συγκεκριμένα, η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου υπέγραψε τη σύμβαση για το έργο «Αποκατάστασης κρηπιδωμάτων σε όλο το λιμάνι της Ύδρας», προϋπολογισμού 765.000 ευρώ (με ΦΠΑ).

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών ενίσχυσης και επισκευής του προσήνεμου μώλου καθώς και του εσωτερικού κρηπιδώματος, κατασκευής δεστρών και ξύλινου διαδρόμου του μώλου για την πρόσδεση και εξυπηρέτηση των τουριστικών σκαφών.

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης των υφάλων σπηλαιώσεων και της ενίσχυσης του μετώπου των κρηπιδωμάτων του επιβατικού λιμένα της Ύδρας, έργο προϋπολογισμού 287.500 ευρώ.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας με την αρ. 21/2019 απόφασή του, ζήτησε την παύση των εργασιών του συγκεκριμένου έργου για τη θερινή περίοδο και την επανεκκίνηση αυτών κατά το τέλος του μηνός Οκτωβρίου 2019. Με την επανεκκίνηση του έργου θα εκτελεστούν οι εργασίες αναδιαμόρφωσης της χερσαίας ζώνης των κρηπιδωμάτων, και συγκεκριμένα καθαίρεση πλακοστρώσεων – λιθοστρώσεων και ανωδομών χερσαίας ζώνης, αποκατάσταση του ανακουφιστικού πρίσματος και των επιχώσεων όπου απαιτηθεί, σκυροδέτηση ανωδομών – διαμόρφωση τελικής επιφάνειας με λιθοστρώσεις καθώς και αποκατάσταση υφιστάμενων ελαστικών προσκρουστήρων.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: