Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Αιτήσεις για τη ρύθμιση βεβαιωμένων δημοτικών οφειλών έως τις 26 Μαΐου

Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους πάσης φύσεως βεβαιωμένες οφειλές προς τον δήμο Πειραιά μέχρι 26/05/2015, έχουν οι πολίτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.4 του Ν.4321/2015. Οι οφειλές μπορούν να καταβληθούν τμηματικά με απαλλαγή ποσοστού των προσαυξήσεων αναλογικά ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.
β) Από 2 έως και 5 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 90%.
γ) Από 6 έως και 10 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%.
δ) Από 11 έως και 20 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 75%.
ε) Από 21 έως και 30 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%.
στ) Από 31 έως και 40 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 65%.
ζ) Από 41 έως και 50 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%.
η) Από 51 έως και 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 55%.
θ) Από 61 έως και 70 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.
ι) Από 71 έως και 80 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 45%.
ια) Από 81 έως και 90 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 40%.
ιβ) Από 91 έως και 100 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 30%.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: