Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Απόφαση Περιφέρειας για έργο επέκτασης του δικτύου ακαθάρτων στα Μέθανα

Δαπάνη 1.216.150 ευρώ

Ένα μακροχρόνιο και δίκαιο αίτημα των κατοίκων των Μεθάνων μπαίνει σε τροχιά ολοκλήρωσης και λειτουργίας, μετά την ομόφωνη έγκριση –από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής– σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης του έργου “Επέκταση δικτύου Ακαθάρτων Μεθάνων και συντήρηση μονάδας υφιστάμενης ΚΕΛ Μεθάνων“, ύψους 1.216.150 ευρώ, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Τροιζήνας-Μεθάνων, που εισηγήθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Νήσων Παναγιώτης Χατζηπέρος. Η δε χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Το έργο περιλαμβάνει:

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας
  • Την επέκταση των δικτύων ακαθάρτων Δ.Ε. Μεθάνων στις θέσεις που υπεδείχθησαν από το Δήμο και από εκεί μέσω του υπάρχοντος δικτύου καταλήγουν στην υπάρχουσα ΚΕΛ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες όλης της λουτρόπολης των Μεθάνων.
  • Την απεγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση όλου του παλαιού εξοπλισμού, καθώς και την επισκευή όσων απαιτείται.
  • Την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαιτούμενου ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.
  • Τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί.

Ο αντιπεριφερειάρχης δήλωσε:

Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων των Νησιών και της Τροιζηνίας, είναι κύριο μέλημα της Περιφέρειας. Στόχος της Π.Ε Νήσων είναι η αξιοποίηση του νερού των Βιολογικών καθαρισμών για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, που έχει υποβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια, καθώς επίσης και η χρησιμοποίησή του για άρδευση και πυρόσβεση, αλλά και σαν ανταποδοτικό αγαθό στους κατοίκους“.

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν ο δήμαρχος Τροιζηνίας-Μεθάνων Κώστας Καραγιάννης, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κώστας Πατουλιάς και  ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παντελής.

Απάντηση