Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Πρόγραμμα επιχορηγήσεων του Ευρωκοινοβουλίου για τα ΜΜΕ

ΕU στις 28/10/2022

Αφορά: Πρακτορεία ειδήσεων, τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδικτυακά μέσα και έντυπος Τύπος, εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας

|> Η γενική διεύθυνση Επικοινωνίας (DG COMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοινώνει τη δημοσίευση νέων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις για τη συγχρηματοδότηση  επικοινωνιακών δράσεων με στόχο την προώθηση και τον πολλαπλασιασμό της καλύτερης κατανόησης του ρόλου και των δημοκρατικών αξιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (πρακτορεία ειδήσεων, τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδικτυακά μέσα και έντυπος Τύπος, εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας) εν όψει των Ευρωπαϊκών εκλογών 2024.

Τα έργα πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις στην κατηγορία των μέσων ενημέρωσης, η οποία δημοσιεύεται στις 27 Οκτωβρίου 2022, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 26η Ιανουαρίου 2023 (18:00 ώρα Ελλάδας).

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης των έργων είναι 70% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της δράσης. Η διάρκεια των έργων θα είναι κατ’ ελάχιστο όριο έξι (6) μήνες, κατ’ ανώτατο όριο δεκαέξι (16) μήνες μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 2023 και 31ης Δεκεμβρίου 2024, με ημερομηνία έναρξης το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Οι αιτήσεις για επιχορήγηση θα πρέπει να υποβληθούν σε αυτόν τον σύνδεσμο. Μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις τεχνικής φύσεως σχετικά με το portal εδώ.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα, στη διεύθυνση media-grants@europarl.europa.eu

Οι προτάσεις θα πρέπει να προβλέπουν τη χρήση πολλαπλών πλατφορμών καθώς και να περιγράφουν στρατηγική για συμμετοχή online, ώστε να ενθαρρύνεται και να διευκολύνεται και η περαιτέρω δραστηριοποίηση. Καινοτόμες μορφές που απευθύνονται με επιτυχία σε πολίτες που ψηφίζουν για πρώτη φορά θα έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σημειώνεται ότι οι αιτούντες πρέπει να αποδεικνύουν τα τρέχοντα επίπεδα ακροαματικότητας / αναγνωσιμότητας / επισκεψιμότητας στις προτάσεις τους.

Κατά την αξιολόγηση των υποψήφιων προτάσεων θα ληφθούν υπ’ όψιν τα ακόλουθα:

Δείκτες απόδοσης για τη δράση

(Ακροαματικότητα/Τηλεθέαση/Αναγνωσιμότητα /Επισκεψιμότητα κοκ.), όπως αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα 10 “Award Criteria” του συνημμένου: Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν τους δείκτες απόδοσης που αντιστοιχούν στο πεδίο δραστηριότητας της πρότασής τους βάσει των πιο πρόσφατων διαθέσιμων δεδομένων.

Κριτήρια επιλογής/ανάθεσης

  • Συνάφεια της προτεινόμενης δράσης 20/100
  • Ποιότητα της προτεινόμενης δράσης 30/100
  • Ακροαματικότητα/Αναγνωσιμότητα/Επισκεψιμότητα 30/100
  • Προϋπολογισμός και αποτελεσματικότητα κόστους 20/100

Σημ. ανώτατο όριο βαθμολογίας: 100, συνολικό κατώτατο όριο: περισσότεροι από 60 βαθμοί με τουλάχιστον 20 βαθμούς στο κριτήριο της Ακροαματικότητας / Αναγνωσιμότητας / Επισκεψιμότητας.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: