Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Δύο σημαντικές παρεμβάσεις για τον Πολιτισμό και την βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Με απόφαση του ΠΣ Αττικής

Δύο σημαντικές παρεμβάσεις, υπερτοπικής σημασίας, σχετικές με τον Πολιτισμό και την βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, αντίστοιχα, δρομολογούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά μετά από την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ισάριθμων εισηγήσεων του αντιπεριφερειάρχη, Γιώργου Γαβρίλη.

Το πρώτο θέμα αφορά την έγκριση της χρηματοδότησης ενός μεγάλου ερευνητικού προγράμματος, που θα γίνει από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με αντικείμενο: «Προσφυγικές γειτονιές του Πειραιά – Από την ανάδυση στην  ανάδειξη της ιστορικής μνήμης».

Στόχος του προγράμματος, που είναι προϋπολογισμού 66.420 €, είναι να μελετήσει το σύνολο των προσφυγικών συνοικισμών οι οποίοι αναπτύχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά μετά το 1922,  και να δημιουργήσει τον πολεοδομικό και ιστορικό άτλαντα του προσφυγικού Πειραιά, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2017.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα συγκεντρωθεί αρχειακό υλικό και θα γίνουν μια σειρά δράσεις, όπως η πραγματοποίηση ιστορικών περιηγήσεων, συγκέντρωση προφορικών μαρτυριών κ.α. ενώ πληροφορίες για την εξέλιξη του προγράμματος θα υπάρχουν στη διαδικτυακή πύλη της Περιφέρειας και των δύο Ιδρυμάτων.

Το δεύτερο έργο αφορά την αξιοποίηση των 46 στρεμμάτων του πρώην νεκροταφείου Νεαπόλεως Νίκαιας προς όφελος των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής καθώς στόχος είναι να αναπτυχθεί με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Με την απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε την χρηματοδότηση με 50.000 € την διεξαγωγή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών αξιοποίησης του χώρου, ο οποίος θα διενεργηθεί από τον Δήμο Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη, υπό την εποπτεία κοινής επιτροπής.

Απάντηση