Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ενισχύεται στην ΕΕ η προστασία των παιδιών στα διεθνή διαζύγια, λόγω των πολλών απαγωγών

ΕU στις 18/01/2018

Θέμα στην Ευρωβουλή

|> Αναγνωρίζοντας την ποιότητα των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του ισχύοντος κανονισμού, οι ευρωβουλευτές προτείνουν να ενισχυθούν τα δικαιώματα των παιδιών καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επίλυσης διαφορών μεταξύ του διαζευγμένου ζευγαριού. Ζητούν να έχει το παιδί το δικαίωμα να εκφράσει τη γνώμη του, μέσω μίας σαφούς διαδικασίας ακρόασης, η οποία θα διενεργείται από δικαστή ή ειδικά εκπαιδευμένο εμπειρογνώμονα, χωρίς την άσκηση πίεσης στο παιδί.

Στις περιπτώσεις όπου ένα παιδί έχει απαχθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ από έναν από τους γονείς του, οι ευρωβουλευτές προτείνουν το θέμα να αντιμετωπίζεται από εξειδικευμένους και έμπειρους οικογενειακούς δικαστές, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των συμφερόντων του παιδιού.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης της βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών αρχών των κρατών μελών.

Το ΕΚ ενέκρινε τη γνωμοδότησή του με 562 ψήφους υπέρ, 16 κατά και 43 αποχές. Η γνωμοδότηση θα διαβιβαστεί τώρα στο Συμβούλιο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Στατιστικά στοιχεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι ο αριθμός των διεθνών διαζυγίων στην ΕΕ είναι περίπου 140.000 ετησίως, ενώ υπάρχουν περίπου 1.800 περιπτώσεις απαγωγών παιδιών από τους γονείς τους στην ΕΕ κάθε χρόνο.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει Διαμεσολαβητής για τις υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών από γονείς. Τη θέση αυτή κατέχει η Elisabeth Morin-Chartier.

Απάντηση