Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

ΕΒΕΠ: Οι 15 “μνημονιακές” παρεμβάσεις που αλλάζουν τη ζωή του Έλληνα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΓΟΡΑ στις 17/08/2015

Μετά την ψήφιση των νέων μέτρων το Εμποριοκό και Βιομηχανιοκό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ), προχώρησε στην ενημέρωση των επιχειρήσεων- μέλη του, επισημαίνοντας τις 15 σημαντικές φορολογικές παρεμβάσεις, που θα επιφέρουν –είτε άμεσα, είτε από τον Οκτώβριο, είτε από το 2016– νέες επιβαρύνσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπως ακριβώς τις περιλαμβάνει ο εφαρμοστικός νόμος του νέου Μνημονίου.

Ειδικότερα:

1) Εφαρμόζονται διαδικασίες εξπρές για αποτελεσματικότερες και γρηγορότερες κατασχέσεις τραπεζικών υπολοίπων, σε όσους χρωστούν στο δημόσιο. Η εφορία θα μπορεί να κάνει γρήγορο προέλεγχο για τον εντοπισμό των τραπεζικών υπολοίπων του οφειλέτη και να εκδίδει στοχευμένα κατασχετήρια. Επίσης, αν υπάρξει εμφάνιση κάποιου ποσού μετά την έκδοση του κατασχετηρίου, τότε αυτό θα κατάσχεται αμέσως.

2) Μειώνονται όλα τα όρια για τις κατασχέσεις στα 1.000 ευρώ και το ποσό άνω του νέου ορίου θα κατάσχεται όλο. Μειώνεται από τα 1.500 στα 1.000 ευρώ το ακατάσχετο από μισθούς και συντάξεις (καθαρό ποσό, αφού αφαιρεθούν οι εισφορές). Ειδικά, για περιπτώσεις πολιτών που δοκιμάζονται οικονομικά, θα μπορεί να κατασχεθεί το 50% για το τμήμα του μισθού ή της σύνταξης, μεταξύ των 1.000 και 1.500 ευρώ (δηλαδή 250 ευρώ).

Μειώνεται από τα 1.500 στα 1.250 ευρώ το ακατάσχετο ποσό από έναν τραπεζικό λογαριασμό για κάθε φορολογούμενο.

3) Ορίζεται η πληρωμή του φόρου εισοδήματος του φετινού εκκαθαριστικού για τις επιχειρήσεις σε 5 δόσεις με την πρώτη τον Αύγουστο και την τελευταία, έως τέλος Δεκεμβρίου, ενώ εφαρμόζεται από το 2016 η αύξηση του συντελεστή από 26% σε 29% και η προκαταβολή φόρου για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες αυξάνεται για το φορολογικό έτος 2015 από 55% σε 75% και από το 2016 στο 100%, ενώ για το 2016 θα επανασχεδιαστεί η εισφορά αλληλεγγύης με την ενσωμάτωσή της στις κλίμακες φορολογίας.

4) Καταργείται η έκπτωση 2% για εφάπαξ εξόφληση φόρων και κάθε απαλλαγή εξαίρεσης για διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων, όπως η έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων έως 1,5% επί των πωλήσεων πρακτορείων του ΟΠΑΠ.

5) Καταργείται ο «προληπτικός φόρος» του 26% και η διάταξη η οποία δεν επέτρεπε, υπό προϋποθέσεις, τριγωνικές συναλλαγές μέσω χωρών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

6) Αυξάνεται από το 3% σε πάνω από 5% (παρεμβατικό επιτόκιο ΕΚΤ συν 5 μονάδες) το επιτόκιο της ρύθμισης των 100 δόσεων με τη ρητή δέσμευση, ότι δεν θα υπάρξουν άλλες ρυθμίσεις για φορολογικές οφειλές. Δίνεται η δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση, να θεσπίσει κριτήρια για τη μείωση του αριθμού των δόσεων, για όσους φορολογούμενους έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποπληρώσουν νωρίτερα οφειλές, οι οποίες έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων, ενώ θα χάνουν τη ρύθμιση, όσοι δεν θα έχουν ξοφλήσει ή ρυθμίσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές εντός τριών μηνών.

7) Καταργούνται όλοι οι φόροι υπέρ τρίτων, που είναι συνδεδεμένοι με τη χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων σταδιακά από το τέλος Οκτωβρίου και θεσπίζεται φόρος στις τηλεοπτικές διαφημίσεις.

8) Αυξάνεται από το 2016, στο 15% από το 11%, η φορολογία των εισοδημάτων από ενοίκια κάτω των 12.000 ευρώ και στο 35% από 33% για μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ.

9) Επεκτείνεται η φορολογία 30% επί των ακαθαρίστων εσόδων από τυχερά παιχνίδια και στα VLT μηχανάκια, που προβλέπεται να εγκατασταθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και το 2016.

10) Αυξάνεται ο φόρος στα ποτά, με το συντελεστή να διαμορφώνεται από 2.450 ευρώ σε 2.548 ανά 100λιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.

11) Επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ από το υπουργείο Οικονομίας στους ιδιοκτήτες οχημάτων, τα οποία δεν έχουν περάσει Κ.Τ.Ε.Ο. για διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες. Το πρόστιμο βεβαιώνεται από τη φορολογική διοίκηση. Πρόβλεψη για 15,4 εκατ. ευρώ φέτος και 56,3 εκατ. το 2016.

12) ΦΟΡΟΙ ΑΓΡΟΤΩΝ

  • Αυξάνεται από το φετινό εκκαθαριστικό η προκαταβολή φόρου των αγροτών από το 27,5% στο 55% (φορολογικό έτος 2014), ενώ από το 2016 οι αγρότες θα φορολογούνται με συντελεστή 20% και από το 2017 με συντελεστή 26%.
  • Αυξάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του αγροτικού πετρελαίου από τον Οκτώβριο, στα 200 ευρώ από τα 66 το χιλιόλιτρο, ενώ απότην 1η Οκτωβρίου 2016εξισώνεται με το πετρέλαιο κίνησης στα 330 ευρώ το χιλιόλιτρο.

13) ΦΟΡΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  • Επιβάλλεται αύξηση κατά 4% ετησίως για την πενταετία 2016 έως 2020 του φόρου χωρητικότητας των πλοίων, καθώς και της εισφοράς των πλοίων ελληνικών συμφερόντων υπό ξένη σημαία τα οποία είναι ασφαλιστικώς συμβεβλημένα στο ΝΑΤ, ενώ παράλληλα καταργείται ο επίναυλος 3% από τα εισιτήρια της ακτοπλοΐας.
  • Παρατείνεται και για την τετραετία 2016 – 2019 η εισφορά, που επιβλήθηκε το 2013 σε ναυτιλιακές εταιρείες, επί του εισαγόμενου συναλλάγματος, ενώ θα υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας τα πλοία με σημαία Ε.Ε. και ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 27 του 1975.

14) ΦΠΑ

  • Διευκρινίζεταιτο καθεστώς ΦΠΑ στα νησιά, με τις εκπτώσεις να καταργούνται μέχρι το τέλος του 2016 και ξεκαθαρίζεταινομοτεχνικά, ότι από την 1/1/2017 δεν θα ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ σε κανένα νησί.
  • Επιβάλλεται συντελεστής 23% ΦΠΑ σε όλα τα ιδιωτικά σχολεία, που δεν αποτελούν μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, ως ισοδύναμο μέτρο, ώστε να επιστρέψει το βόειο κρέας στο 13%.

15) ΕΝΦΙΑ

  • Ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα πληρωθεί σε 5 δόσεις, από τον Οκτώβριο έως τον Φεβρουάριο, ενώ διατηρείταιη έκπτωση 20% για τα κενά και τα ξενοίκιαστα ακίνητα κατά τη διάρκεια του 2014.
  • Οι πιθανές αλλαγές στις αντικειμενικές τιμές ακινήτων το 2016 δεν επιτρέπεται να επηρεάσουν τον εισπρακτικό στόχο των 2,65 δισ. ευρώ.

Επιπλέον των φορολογικών επιβαρύνσεων, επέρχονται παρεμβάσεις στον φορολογικό μηχανισμό με ενίσχυση προσωπικού για την καλύτερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ενώ αναδιαρθρώνεται και ο φορολογικός κώδικας.

Αυξάνεται η αυτονομία της γ.γ. Δημοσίων Εσόδων, εκχωρώντας στη ΓΓΔΕ εξουσιοδότηση έκδοσης υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν σε θέματα παρατάσεων προθεσμιών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, χορήγησης ρυθμίσεων και ποινικών διώξεων για μη καταβολή βεβαιωμένων οφειλών. Μεταφέρονται όλες οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων από τη γενική γραμματεία του ΣΔΟΕ και κάθε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου στη ΓΓΔΕ στην οποία προστίθενται και 500 νέες οργανικές θέσεις, που θα καλυφθούν αρχικά από προσωπικό που υπηρετεί ήδη στο Δημόσιο.

Ο πρόεδρος του ΕΒ.Π, Β. Κορκίδης, δήλωσε σχετικά:

«Με πλήρη επίγνωση του φορολογικού κινδύνου και κοστολογώντας την υπερφορολόγησή μας για τα επόμενα χρόνια, τόσο ως φυσικά, όσο και ως νομικά πρόσωπα, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το τρίτο μνημόνιο εκτός από το σκληρότερο μέχρι σήμερα και το πλέον «φορομπηχτικό». Το νέο φορολογικό καθεστώς που καθιερώνεται γύρω από τη ποντοπόρο ναυτιλία και την αγροτική παραγωγή θα το χαρακτήριζα «απρόσεκτο», αφού δημιουργεί αντικίνητρα σε δύο σημαντικούς πυλώνες της οικονομίας μας. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό, είναι ότι η κατάσταση στην πραγματική οικονομία είναι πλέον τόσο εύθραυστη, που δεν επιτρέπονται άλλα λάθη από φορολογικές υπερβολές, παρά μόνο συνεχείς βελτιώσεις. Τα νέα και παλαιά φορολογικά μέτρα της δανειακής σύμβασης, θα πρέπει λοιπόν, στην πορεία της εφαρμογής τους να εκτιμώνται, να αναθεωρούνται και να διορθώνονται, μήπως έτσι καταφέρουμε κάποτε να καταλήξουμε σε ένα σταθερό, δίκαιο και φιλικό φορολογικό σύστημα. Για άλλη μία φορά, είναι προφανής ο στόχος, τα φορολογικά έσοδα να εισπράττονται με την αύξηση των συντελεστών φορολόγησης και την επιβολή έκτακτων φόρων, που τελικά καταλήγουν μόνιμοι, αντί για μια ορθολογική διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Για πολλοστή φορά ο συνεπής φορολογούμενος αδικείται και η επιχειρηματική κερδοφορία τιμωρείται».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: