Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Επιχορήγηση 1.45 εκατ. ευρώ για τον ρ/σ “Κανάλι Ένα” και σε 8 μηνιαίες δόσεις η καταβολή τους

Χωρίς κατηγορία στις 29/01/2018

Αποφασίζεται από το δ.σ.

|> Με 1.450.000 ευρώ, για το 2018, επιχορηγείται από τον Δήμο Πειραιά η Δημοτική Ραδιοφωνία (ΔΗΡΑΠ) για τη λειτουργία του ρ/σ “Κανάλι Ένα” και η καταβολή του ποσού θα καταβληθεί σε οκτώ μηνιαίες δόσεις. Πρόκειται για ένα από τα συνολικά 42 θέματα, που εισάγονται για συζήτηση και απόφαση στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, που θα γίνει την Τετάρτη 31/1 στις 17:00.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, για τα οποία ο πρόεδρος του δ.σ. Γιώργος Δαβάκης, καλεί να συζητήσουν και να αποφασίσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, είναι:

ΘΕΜΑ 1ο: «Ενημέρωση του Σώματος από το Δήμαρχο επί της διαβούλευσης της Ο.Λ.Π. Α.Ε., η οποία εκπονεί το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης Λιμένων Διεθνούς Ενδιαφέροντος (master plan) σε εκτέλεση όσων ορίζονται στη συμφωνία παραχώρησης του 2016 που ακυρώθηκε με το Ν.4404/2016».

ΘΕΜΑ 2ο: «Μερική Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ως προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών».

ΘΕΜΑ 3ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση επιχορήγησης του Δήμου Πειραιά προς τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π) οικονομικού έτους 2018, ποσού 1.450.000,00 € και καταβολή της σε οκτώ μηνιαίες δόσεις».

ΘΕΜΑ 5ο: «Σύσταση μιας προσωποπαγούς θέσης Ι.Δ.Α.Χ. ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, σύμφωνα με τη με αριθμό 1214/2015 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, προκειμένου να καταταχθεί σε αυτή ο κ. Κοντραφούρης Αντώνιος του Ζανή».

ΘΕΜΑ 6ο: «Σύσταση στον Ε.Ο.Υ. του Δήμου μας δύο προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, σύμφωνα με τη με αριθμό 938/2017 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρόσληψης 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει».

ΘΕΜΑ 8ο: «Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού & Λοιπών Τεχνικών Έργων, για τα έτη 2018-2019».

ΘΕΜΑ 9ο: «Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου μας, με τον αναπληρωτή του για συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων εντός  Λιμένα Περιοχής ΟΛΠ Α.Ε., για το έτος 2018».

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση των αποφάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών των συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 29-6-2017, 20-11-2017 & 27-9-2017, σύμφωνα με τις οποίες συμβιβάστηκαν 7 υπόχρεοι για παραβάσεις κοινόχρηστων χώρων».

ΘΕΜΑ 11ο: «Παραχώρηση (δωρεάν) χρήσης χώρου που βρίσκεται στο ημιτελές ακίνητο της Ραλλείου, στη “ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ”».

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.  του έργου: «ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017».

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας: “Μίσθωση ειδικού αυτοκινήτου γερανοφόρου για μεταφορά και τοποθέτηση σειρήνας από το κτίριο του πρώην Α/Τ Καλλίπολης επί της οδού Αφεντούλη 20 στο κτίριο του 1ου Γ.Ε.Λ. επί της οδού Αφεντούλη 5”».

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας: “Αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη λογισμικού FILOSX”».

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: “Τεχνική Υποστήριξη για τη σύνταξη μελέτης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (Ε.Χ.Σ.) περιοχής Αγίου Διονυσίου Δήμου Πειραιά”».

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας 12 διαδικτυακών σεμιναρίων από την εταιρεία ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.».

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών: α) Επισκευή απορροφητήρα του 18ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, β) Επισκευή απορροφητήρα του 14ου Βρεφ/κου Σταθμού, γ) Καθαρισμός μοκετών των Βρεφονηπιακών Σταθμών & δ) Συντήρηση καυστήρων των Βρεφονηπιακών Σταθμών».

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας ανανέωσης 150 αδειών χρήσης για δύο χρόνια του λογισμικού ESET Endpoint Protection Standard που αφορά την προστασία των Η/Υ του Δήμου από ιούς».

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας υποστήριξης προγραμμάτων υπηρεσιών του Δήμου».

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, στο κυλικείο του νεκροταφείου της Ανάστασης».

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, που αφορά στις Χριστουγεννιάτικες Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της “Μίσθωσης μηχ/κού εξοπλισμού για κλάδευση υψηλόκορμων δένδρων”».

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 24:  «Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων “Ημέρες Θάλασσας 2018”, από  02 έως 10 Ιουνίου 2018, στον Πειραιά».

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση αγοράς στεφανιών, για τις τακτικές και έκτακτες εκδηλώσεις, επετείους κλπ. του Δήμου, έτους 2018, με τον ακριβή αριθμό των στεφανιών για κάθε εκδήλωση και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 1.200,00 €».

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση: 1)  πραγματοποίησης αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Πειραιά, που θα πραγματοποιηθούν από 17/02/2018 έως 19/02/2018 και τη διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.670,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) & 2) παραχώρησης 30 διαφημιστικών πάνελ στεγάστρων, προκειμένου να προβληθούν οι παραπάνω εκδηλώσεις».

ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης για διάθεση πίστωσης ποσού 2.530,00 €, σε συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 32/17-01-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας στo Τampere της Φιλανδίας από 13/03/2018 έως 16/03/2018 για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο εκπαιδευτικό εργαστήριο του έργου CIVITAS SUMPs-UP στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2020, που θα διεξαχθεί στις 14-15/03/2018 και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση μετάβασης του Προϊσταμένου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών στην Calabria της Ιταλίας, για της ανάγκες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος VAI από τις 13-17-2-2018 και διάθεση πίστωσης ποσού 900,00 €».

ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) και απόδοση λογ/σμού της υπαλλήλου της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΣΙΑΣ, από 01-01-2018 έως και 31-12-2018  για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση πραγματοποίησης πασχαλινών εκδηλώσεων στα έντεκα (11) Κέντρα Αγάπης & Αλληλεγγύης (Κ.Α.Π.Η) του Δήμου Πειραιά και διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 4.968,43 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)».

ΘΕΜΑ 32ο: «Τροποποίηση και μερική διαγραφή του τέλους και του προστίμου που έχει βεβαιωθεί εις βάρος της κας Νίκα Ευαγγελίας, για παράβαση χρήσεως κοινοχρήστου χώρου έτους 2016, λόγω λανθασμένης βεβαίωσής τους στους με αριθ. 7275/2017 & 7276/2017 βεβαιωτικούς καταλόγους».

ΘΕΜΑ 33ο: «Απαλλαγή της κ. Λιακάκου Αικατερίνης του Ευαγγέλου από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 64,27 €.

ΘΕΜΑ 34ο: « Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών 7 υπόχρεων μετά την ρύθμιση τους σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4014/11 και Ν.4178/13.

ΘΕΜΑ 35ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών του κ. Μονιού Ιωάννη, μετά την εξόφλησή τους από έναν από τους συνιδιοκτήτες του αυθαιρέτου, σύμφωνα με τα άρθρα 481-488 του Αστικού Κώδικα και 174 του Ν.3463/2006».

ΘΕΜΑ 36ο: «Χορήγηση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών ποσού 243.258,40 € σε 100 δόσεις της ΝΑΒΕΓΚΑΝΤΕ Ε.Π.Ε.».

ΘΕΜΑ 37ο: «Χορήγηση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών ποσού 980.208,05 € σε 100 δόσεις της ΣΥΝΤΗΞΗ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ 38ο: «Χορήγηση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών ποσού 498.791,33 € σε 24 δόσεις της ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ 39ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 167,60 € από την κα Βρέλλου Μαρία, για τα έτη 2011-2012-2013-2014, από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ και επαναβεβαίωση στην κα Βρέλλου Μαρία για τα χρονικά διαστήματα: από 20-12-2013 έως 31-12-2013 & από 01-01-2014 έως 14-02-2015».

ΘΕΜΑ 40ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 156,97 €, για το ακίνητο της οδού Ιωννιδών αριθ.: 82, από την κα Κατσαφάδου Παναγιώτα του Θεόδωρου, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ και επαναβεβαίωση στην κα Μαργαρίτα Χαβέλα του Αναστασίου».

ΘΕΜΑ 41ο: «Διαγραφή της καρτέλας του συναλλασσόμενου  Μεσσήνη Ξενοφώντα του Βασιλείου, για το ακίνητο της οδού Βαλαωρίτου Α. αριθ. 4 και εγγραφή καρτέλας συναλλασσόμενου με στοιχεία Μεσσήνης Νικόλαος του Ξενοφώντα, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 42ο: «Καταστροφή άχρηστου υλικού που βρίσκεται στον Ξενώνα Γυναικών Θυμάτων Βίας, στην Καλλέργη 142».

Απάντηση