Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Απόρρητο… για τον ΟΛΠ οι υπερβάσεις ατμοσφαιρικών ρύπων

Καθηγητής Βασίλης Τσελέντης (ΠαΠει): Οι εκθέσεις του ΟΛΠ, που κατατίθενται στο υπουργείο Περιβάλλοντος, αναφέρουν υπερβάσεις σε βασικούς αέριους ρύπους, αλλά τα στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται

|> Τουλάχιστον 30 έως 40 υπερβάσεις ορίων ανά έτος σε σημαντικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους προκύπτουν από τις μετρήσεις του ΟΛΠ στον σταθμό Αγίου Διονυσίου Πειραιά από το 2015. Και αυτή η έκθεση των μετρήσεων δεν συμπεριελήφθη στην Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της ΟΛΠ-COSCO.

Αυτό αποκαλύπτει το Παρατηρητήριο Πειραϊκής και σε σχετική ανακοίνωση του, αναφέρεται στην κατάθεση του καθηγητή Βασίλη Τσελέντη, κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μεταξύ των σημαντικών επισημάνσεων του Παρατηρητηρίου Πειραϊκής (ΠΠ) στη 14η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε από τον καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιά Βασίλη Τσελέντη στα θέματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς ο χρόνος δεν επέτρεπε να επεκταθεί στις επισημάνεις τού Παρατηρητηρίου Πειραϊκής σε σχέση με τα επίπεδα του θορύβου και κυκλοφοριακού φόρτου, για τα οποία το Παρατηρητήριο έχει αναδείξει ελλείψεις και αστοχίες σε επιστημονικό επίπεδο.

Στο θέμα, δε της ποιότητας του αέρα, ανέφερε ότι οι εκθέσεις του ΟΛΠ, που κατατίθενται στο υπουργείο Περιβάλλοντος, με βάση τους περιβαλλοντικούς όρους της αδειοδότησης (ΑΕΠΟ) από το 2015 αναφέρουν υπερβάσεις σε βασικούς αέριους ρύπους που επηρεάζουν άμεσα τη Δημόσια Υγεία, επισημαίνοντας ότι τα στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται (δόθηκαν μέσω των διαδικασιών του κοινοβουλευτικού ελέγχου) και δεν τυχαίνουν της προσοχής των υπευθύνων.

Το γεγονός της παράβλεψης αυτής δεν συνιστά μια απλή παράληψη, αλλά η αδράνεια και ηθελημένη αγνόηση των σημαντικών αυτών υπερβάσεων και παραβιάσεων της νομοθεσίας, βρίσκεται στα όρια της νομιμότητας και έχει υποχρέωση να το λάβει σοβαρά υπ’ όψιν της η Περιφέρεια Αττικής.

Ο καθηγητής ανέδειξε στην ομιλία του ότι οι στόχοι της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ που αφορούν την υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος, την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων στην προετοιμασία της ΣΜΠΕ, την προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης, δεν πληρούνται στη «Συμπληρωματική» αλλά ούτε και στην αρχική ΣΜΠΕ. Χαρακτηριστικά, οι λέξεις «Βιώσιμη Ανάπτυξη» αναφέρονται στο κείμενο μόνο δύο φορές! Η ΟΛΠ Α.Ε. θεωρεί ότι η δική της ανάπτυξη (!), με την πλήρη απαξίωση των νόμων, είναι αρκετή για να εξασφαλίσει την κυβερνητική υποστήριξη αλλά και νομιμότητα των μελετών και πράξεων της.

Επεσήμανε ότι στη μελέτη τής ΟΛΠ με γενικόλογες εκφράσεις (π.χ. διαμορφούμενες τάσεις, δυσμενέστερη εκμετάλλευση της γης, προστασία της περιοχής από την τρωτότητα σε καταστροφικά φυσικά φαινόμενα με αξιοποίηση των σημαντικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της άμεσης και ευρύτερης περιοχής…) και μη τεκμηριωμένες φράσεις του «Υπομνήματος» π.χ. «Δυνητικά σημαντικές στρατηγικού χαρακτήρα επιπτώσεις στο…» ή «Μη στρατηγικού χαρακτήρα επιπτώσεις…», η εταιρεία επιδιώκει να τεκμηριώσει επιστημονικά την «υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος» που επιβάλλει η Οδηγία της ΕΕ.

Είναι απαράδεκτο να κατατίθενται εκ μέρους της ΟΛΠ μελέτες με παντελή έλλειψη κάθε επιστημονικής τεκμηρίωσης και περιβαλλοντικής αξιολόγησης και να μην αντιδρούν οι υπεύθυνες κρατικές υπηρεσίες! Στο 20σέλιδο κείμενο της παρέμβασης του Παρατηρητηρίου Πειραϊκής στη διαβούλευση για τη «Συμπληρωματική ΣΜΠΕ», αναφέρεται η μέθοδος της Αξιολόγησης Βιωσιμότητας (Sustainability Assessment) με πληθώρα βιβλιογραφικών αναφορών, που χρησιμοποιείται σε θέματα που σχετίζονται με τη Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον τα οποία το υπουργείο Περιβάλλοντος και η ΔΙΠΑ έπρεπε να γνωρίζουν και να απαιτούν την εφαρμογή τους.

Τέλος, αναφέρθηκε και στην έλλειψη ακτομηχανικής μελέτης και μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, που αφορούν στα νέα έργα της ΟΛΠ Α.Ε. και ανέφερε ότι εμπεριστατωμένη μελέτη/καταγγελία έχει σταλεί (προ 10μήνου) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας τη διακοπή της Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: