Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Κατασκευή, επέκταση και συντήρηση τεχνικών απορροής ομβρίων σε περιοχές του Πόρου

Πειραιας/Νησια στις 10/02/2018

Δαπάνη 300.000 ευρώ

|> Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή, επέκταση και συντήρηση τεχνικών απορροής ομβρίων στον δήμο Πόρου» υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, και ο δήμαρχος Πόρου, Γιάννης Δημητριάδης. Το έργο, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του δήμου, με παρεμβάσεις σε υφιστάμενα τεχνικά απορροής ομβρίων που έχουν υποστεί βλάβες ή είναι ανεπαρκή.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Ειδικότερα, πρόκειται να υλοποιηθούν οι παρακάτω παρεμβάσεις για την κατασκευή, επέκταση και τη συντήρηση τεχνικών απορροής ομβρίων:

  • καθαίρεση και επανακατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στη θέση Νεώριο,
  • καθαρισμός και απόφραξη γέφυρας Αγίας Βαρβάρας,
  • Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και επένδυση τάφρων με σκυρόδεμα στη θέση Φούσα,
  • κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και επένδυση τάφρων με σκυρόδεμα και κατασκευή καναλιού ομβρίων στη θέση προς οικία Στρατηγού,
  • κατασκευή δίδυμου αγωγού από τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 80 εκατοστών στη θέση Βλαχέϊκα,
  • κατασκευή αγωγού από τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 80 εκατοστών στο τρίτο τεχνικό προς Ποσειδώνιο.

Τη δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου και την παραλαβή του αναλαμβάνει ο δήμος Πόρου.

Απάντηση