Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Κερδίζει έδαφος η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών “Ευρώπη χωρίς γούνες”

ΕU,ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 15/06/2023

Ξεπέρασαν το εκατομμύριο οι δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν από πολίτες επτά κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

|> H πρωτοβουλία “Ευρώπη χωρίς γούνες” (“Fur Free Europe”) έγινε η δέκατη επιτυχής Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, καθώς συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από πολίτες της ΕΕ, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαγορεύσει σε επίπεδο ΕΕ την κατοχή και τη θανάτωση ζώων για την παραγωγή γούνας, καθώς και την εμπορία στην αγορά της ΕΕ γούνας από εκτρεφόμενα ζώα και προϊόντων που την περιέχουν.

Εντός των προσεχών εβδομάδων, η Κομισιόν θα συναντηθεί με τους διοργανωτές για λεπτομερείς συζητήσεις σχετικά με την πρωτοβουλία. Επίσης θα διοργανωθεί δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προθεσμία έως τις 14 Δεκεμβρίου 2023 για να υποβάλει επίσημη απάντηση, στην οποία να εκθέτει τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, δηλαδή την πρόταση νομοθεσίας, τη λήψη άλλων, μη νομοθετικών μέτρων ή την μη ανάληψη δράσης.

Η εν λόγω Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι η δέκατη που καταφέρνει να συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο υπογραφές από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη, αποδεικνύοντας ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να συμβάλουν στη χάραξη των ευρωπαϊκών πολιτικών.

> Πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι διαθέσιμες ΕΔΩ.

Απάντηση