Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Με 39 θέματα η συνεδρίαση του δ.σ. Πειραιά

Την Τρίτη 10/2 (6 μ.μ.) θα γίνει στο Δημαρχείο Πειραιά, συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για συζήτηση και λήψη 39 αποφάσεων! Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση ισολογισμού του Δήμου Πειραιά οικον. έτους 2013».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Δ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2014».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2015 της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π.)».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση 3ου και 4ου προσωρινών Ισολογισμών της 31/8/2013 και 31/8/14 της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Προβολής & Επικοινωνίας (Δ.Ε.Π.Ε.Π.)».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση προϋπολογισμού του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) οικονομικού έτους 2015».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2015 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.)».

ΘΕΜΑ 7ο: «Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως Προέδρων στο Πρωτοβάθμιο & Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων, Κέντρων Διασκέδασης, Λούνα Παρκ, Τσίρκο κ.λ.π. για το έτος 2015».

ΘΕΜΑ 8ο: «Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και δύο (2) ως αναπληρωτών για τη συγκρότηση δύο (2) Επιτροπών Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2015».

ΘΕΜΑ 9ο: «Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου μας, με τον αναπληρωτή του, για σύσταση Επιτροπής για το χαρακτηρισμό των παραλιών της περιοχής δικαιοδοσίας μας ως πολυσύχναστων ή μη».

ΘΕΜΑ 10ο: «Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους και Προέδρου για τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Εκκαθάρισης Αρχείων».

ΘΕΜΑ 11ο: «Ορισμός μελών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών».

ΘΕΜΑ 12ο: «Συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής Ονοματοθεσίας».

ΘΕΜΑ 13ο: «Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης καταλληλότητας οχημάτων Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 14ο: «Λήψη απόφασης για α) τη συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο των αιτήσεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο (Κυριακάτικη αγορά, θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις, στάσιμο εμπόριο) καθώς και τη διενέργεια κληρώσεων σχετικά με τις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις και την Κυριακάτικη αγορά και β) πρόταση σχετικά με τον τόπο, το χρόνο και τη διαδικασία της κλήρωσης των θέσεων στάσιμου εμπορίου».

ΘΕΜΑ 15ο: «Ορισμός επιστημονικού υπευθύνου και ομάδας έργου για το πρόγραμμα ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ».

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ‘Ανάπλαση και αναβάθμιση παραλιακού μετώπου στο Δήμο Πειραιά’».

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: 1) Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στους χώρους του συνεργείου επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων, 2) Επισκευές-συντηρήσεις στο κτίριο ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΣ, 3) Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (ακινήτων) (Αποκατάσταση του αποχετευτικού συστήματος στο Δημοτικό κτίριο επί της οδού Μαντινείας 8) & 4) Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (ακινήτων) του Δήμου (Αντικατάσταση δαπέδων στο 18ο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Πειραιά)».

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση τροποποίησης του χρόνου διεξαγωγής των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και παράταση ολοκλήρωσης των παραδοτέων Π11, Π26, Π27, Π28 & Π29 της εργασίας: Ανάπτυξη σχεδίου επικοινωνιακής στρατηγικής και υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πειραιά για τη διοργάνωση ημερίδων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και διεξαγωγή ερωτηματολογίων πεδίου, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου REPUBLIC-MED, την πραγματοποίηση της οποίας έχει αναλάβει κατόπιν δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού η εταιρεία ΚΙΝΝΟ».

ΘΕΜΑ 19ο: «Αναγκαιότητα υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ και εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου του Δήμου και του Προϊστάμενου του Ταμείου Πληρωμών κ. Ιωάννη Αποστόλου για την υπογραφή όλων των συμβατικών εγγράφων».

ΘΕΜΑ 21ο: «Λύση της από 27/7/1992 σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του Δήμου και της εκμισθώτριας-ιδιοκτήτριας του ακινήτου επί των οδών Φωτίου Κορυτσάς αρ. 98 & Βλαχάκου, στο οποίο στεγαζόταν το 3ο Εσπερινό Γυμνάσιο Πειραιά».

ΘΕΜΑ 22ο: «Κατανομή ποσού 307.279,68 €, ως Α΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2015, στις Σχολικές Επιτροπές των σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης».

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 2.126,49 € για την πληρωμή εξόδων μετάβασης διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά για τη συμμετοχή στην 5η διακρατική συνάντηση του έργου SMILE του προγράμματος MED στο Montpellier της Γαλλίας από 8 έως 11/12/14».

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 1.446,24 €, για την πληρωμή εξόδων μετάβασης και διαμονής των μονίμων υπαλλήλων κ.κ. Ι. Πίττα και Π. Μιχαλακάκου στη Μοντένα της Ιταλίας από 9-11 Δεκεμβρίου 2014, για την 4η διακρατική συνάντηση που έγινε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου REPUBLIC-MED».

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 470,08 € (συμπ/νου ΦΠΑ) για τα Χριστουγεννιάτικα εδέσματα των 11 Κέντρων Αγάπης & Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 76,84 € για την αγορά 2 στεφάνων για την κηδεία του Δημοτικού Συμβούλου Χρήστου Βουγιουκλάκη».

ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 246,00 € για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς».

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 861,00 € για τον εορτασμό των Θεοφανείων».

ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση πραγματοποίησης των μνημόσυνων: α) των θυμάτων του C-130, β) των θυμάτων της Θύρας 7 και γ) των πνιγέντων-φονευθέντων ναυτικών E.N. και διάθεση των σχετικών πιστώσεων».

ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση μετάβασης διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά για συμμετοχή στην 6η διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου (MED)-SMILE, στη Rijeka της Κροατίας στις 24-27 Φεβρουαρίου και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 31ο: «Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαίρετων κατασκευών ποσού 1.421,02 € του Απέσσου Ιακώβου».

ΘΕΜΑ 32ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών του κ. Δάφλου Βασιλείου (χρημ. Κατάλ. 5380/13) ποσού 13.290,12 € και της κας Βλαχάκου Παναγιώτας (χρημ. Κατάλ. 5466/13) ποσού 1.000,00 €».

ΘΕΜΑ 33ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 4.110,14 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους και επαναβεβαίωση σε νέους υπόχρεους».

ΘΕΜΑ 34ο: «Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 1.041,96 €, από τους χρηματικούς καταλόγους βεβαιώσεων παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους».

ΘΕΜΑ 35ο: «Τροποποίηση και μερική διαγραφή ή μη των εγγραφών του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία Β. ΠΑΠΠΑΣ-Α. ΓΟΓΟΛΑΣ- Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ- Μ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ Ε.Π.Ε., από τους με αρ. 5481 και 5482 βεβαιωτικούς καταλόγους για τη μη απόδοση τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5%-5% χρήσης 2011 οικονομικού έτους 2014, που αφορούν συνολικό ποσό τέλους και προστίμου 3.101,34 € και επαναβεβαίωσή του στο ποσό των 76,81 €».

ΘΕΜΑ 36ο: «Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων, επί της οδού Αρκαδίου, ένθεν και ένθεν αυτής, στα είκοσι μέτρα από την οδό Ευαγγελιστρίας, ώστε να γίνεται ανεμπόδιστα η διέλευση οχημάτων από την Αρκαδίου προς την Ευαγγελίστρια».

ΘΕΜΑ 37ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το ΥΝΝ-3598 αυτοκίνητο επί της οδού Αιγάλεω με αρ. 122».

ΘΕΜΑ 38ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το ΖΚΖ-7369 αυτοκίνητο του κ. Ντελίκου Λουκά, επί της οδού Σαλαμίνος και έμπροσθεν της ιδιοκτησίας με αρ. 87».

ΘΕΜΑ 39ο: «Έγκριση υλοτομίας δένδρου στην οδό Γρηγόρη Λαμπράκη 6-8 και αντικατάστασή του με νέο».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: