Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Οι προδιαγραφές για συμμετοχή επαγγελματιών στον αλιευτικό τουρισμό

Αλιευτικός τουρισμός εν όψει και η Περιφέρεια εξέδωσε ανακοίνωση με τους όρους και τα δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα η εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος  της διεύθυνσης Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής Παρασκευή Τουτουντζή, ενημερώνει ότι:

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ.2834/52781//13.05.2015 (ΑΔΑ.:7Δ8Ρ465ΦΘΗ-6Δ7) ερμηνευτική εγκύκλιος του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας που αφορά στην εφαρμογή της Κ.Υ.Α. αριθμ.414/2354/12-1-2015 (ΦΕΚ 97/τ.Β./20-1-2015) σχετικά με τις «Προϋποθέσεις, όρους και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς». Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, οι επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι είναι κάτοχοι επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με ολικό μήκος μέχρι 15 μέτρα και  εφοδιασμένων με επαγγελματική άδεια αλιείας με εργαλεία εκτός της τράτας βυθού με δίχτυα (μηχανότρατα) και του γρίπου που σύρεται από σκάφος (βιντζότρατα), που επιθυμούν να ασκήσουν αλιευτικό τουρισμό παράλληλα με τις επαγγελματικές αλιευτικές τους δραστηριότητες δύναται να υποβάλλουν στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Αλιείας αίτημα αναγγελίας για την έναρξη της διενέργειας αλιευτικού τουρισμού συνοδευόμενο με τα κατωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις συναρμοδίων υπηρεσιών:

  1. Αίτηση του ιδιοκτήτη του αλιευτικού σκάφους στην οποία αναγράφονται τα αλιευτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιούν οι επιβάτες-τουρίστες, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ του θέματος
  2. Φωτοαντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους σε ισχύ
  3. Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού ασφαλιστικής κάλυψης για αστική ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4256/2014.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία στα Τμήματα Αλιείας της Διεύθυνσης Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: