Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ορίστηκαν νέοι αντιδήμαρχοι και αναμένονται οι υπόλοιποι…

Και άλλη «δόση» από αντιδημάρχους ανακοίνωσε την Παρασκευή ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.

Με απόφασή του ορίζονται αντιδήμαρχοι, με θητεία από 12/9/2014 έως 4/3/2017 οι δημοτικοί σύμβουλοι:

– Νικόλαος Καρβουνάς: Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Κατάστασης και Ανθρωπίνου Δυναμικού, με αρμοδιότητες της Δ/νσης Διοίκησης, της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Κατάρτισης και της Δ/νσης Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης.

-Αλέξανδρος Αργουδέλης: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δικτύων, με αρμοδιότητες της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών έργων και της Δ/νσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης.
Επίσης, ορίζεται Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Πολιτισμού η δημοτική σύμβουλος Ειρήνη Νταϊφά, με θητεία από 12/9/2014 έως 4/3/2017, με αρμοδιότητα την εποπτεία και το συντονισμό της Δ/νσης Πολιτισμού, εκτός του τμήματος Πολιτισμού.

Τέλος, εντός της ερχόμενης εβδομάδας, θα πρέπει να ανακοινωθούν τα ονόματα ων υπολοίπων αντιδημάρχων.

Άγνωστο παραμένει, εάν θα ενεργοποιηθεί η αντιδημαρχία Τουρισμού και Ναυτιλίας, που είχε ορίσει η προηγούμενη δημοτική αρχή, αλλά και ποιος θα αναλάβει τη θέση του αντιδημάρχου.

Απάντηση