Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Οργανικά κέρδη ύψους 345 εκ. ευρώ προ προβλέψεων για τον όμιλο της Εθνικής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΓΟΡΑ στις 09/11/2015

Κατά το γ’ τρίμηνο

Στα 345 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015, επηρεαζόμενα από μειωμένες τραπεζικές εργασίες, ως απόρροια της επιβολής των capital controls, καθώς και από την περαιτέρω υποτίμηση της τουρκικής λίρας.

Στην Ελλάδα, τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 140 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 10,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σύμφωνα με την ΕΤΕ, αυτό αντανακλά κυρίως την πίεση στα καθαρά έσοδα από προμήθειες, αρνητικά επηρεαζόμενα από την τραπεζική αργία και την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, καθώς και από αυξημένα κόστη σχετιζόμενα με τα ομόλογα Πυλώνα ΙΙ.

Στον αντίποδα, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 2,6% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους σε συνδυασμό με τη βελτίωση της σύνθεσης των καταθέσεων, παρά την άντληση ρευστότητας από τον υψηλότερου κόστους μηχανισμό ELA.

Η ΕΤΕ κατέγραψε επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη ύψους 269 εκατ. ευρώ (εξαιρουμένων των ζημιών αποτίμησης και του έκτακτου κόστους του Τ.ΕΚ.Ε. συνολικού ύψους 90 εκατ. ευρώ).

Ικανοποιητική ρευστότητα

Μετά την επιβολή των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων και τη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, οι καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε 55,8 δισ. ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο, μετά τη μείωση ύψους 7,8% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Αυτό κυρίως αντανακλά την αύξηση καταθέσεων στην Ελλάδα ύψους 0,3 δισ. ευρώ έναντι εκτεταμένων εκροών συνολικού ύψους 10,6 δισ. ευρώ κατά τα τρία τελευταία τρίμηνα. Στην Τουρκία, οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 10,8% σε τριμηνιαία βάση σε όρους τουρκικής λίρας, ενώ οι καταθέσεις στη ΝΑ Ευρώπη και τις λοιπές χώρες αυξήθηκαν κατά 1% σε τριμηνιαία βάση.

Σαν αποτέλεσμα, η ΕΤΕ διατηρεί τον καλύτερο δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις του κλάδου, ανερχόμενο σε 94% στην Ελλάδα και 103% σε επίπεδο Ομίλου.

Σημειώνεται επίσης ότι η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε σε 25,6 δισ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου (μηχανισμός ELA: 15,6 δισ.) από 27,6 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου (μηχανισμός ELA: 17,6 δισ.), παραμένοντας στα χαμηλότερα επίπεδα του ελληνικού τραπεζικού κλάδου.

Δείκτες κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση

Σε επίπεδο Ομίλου, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε σε 495 εκατ. ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο έναντι 133 εκατ. ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση που παρατηρήθηκε στην Ελλάδα, όπου τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση διαμορφώθηκαν σε 406 εκατ. ευρώ από 41 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Όπως εξηγεί η ΕΤΕ, αυτό αντανακλά κυρίως την τραπεζική αργία διάρκειας τριών εβδομάδων και την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων τον Ιούλιο.

Ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα τον Αύγουστο και ιδιαίτερα τον Σεπτέμβριο, σηματοδοτώντας την άμεση αναστροφή της τάσης.

Οι εγχώριες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 232 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, με το κόστος κινδύνου να παραμένει σε υψηλά επίπεδα (271 μ.β.), λόγω των αυξημένων νέων επισφαλειών εξαιτίας των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων.

Η Εθνική Τράπεζα διατηρεί έναν δείκτη κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών της τάξεως του 73% στην Ελλάδα και 72% σε επίπεδο Ομίλου, στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου.
Το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο κατά το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σε 53%.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: