Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Εντυπωσιακή η αύξηση των κερδών για το λιμάνι της Ελευσίνας

ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 09/12/2021

Ο κύκλος εργασιών εμφανίζει για 2020 αύξηση περίπου 40,15%  συγκριτικά με το 2019 – Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε αύξηση ελλιμενισμού

|> Έκρηξη κερδοφορίας σημείωσε ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ (ΟΛΕ) σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης του έτους 2020 σε σχέση με το 2019, τα οποία απεστάλησαν στην γενική συνέλευση του μετόχου (ΤΑΙΠΕΔ) προς έγκριση.

Όπως προκύπτει από τον οικονομικό απολογισμό του έτους 2020 και τα οριστικά στοιχεία των σχετικών οικονομικών καταστάσεων, ο Οργανισμός καταγράφει θεαματική αύξηση των καθαρών κερδών προ φόρων κατά 384,91% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση του έτους 2019.

Αναλυτικότερα,

  • Ο κύκλος εργασιών του ΟΛΕ ΑΕ εμφανίζει για το έτος 2020 αύξηση περίπου 40,15%  συγκριτικά με το προηγούμενο έτος 2019. Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε αύξηση ελλιμενισμού πλοίων σε χώρους αρμοδιότητας ΟΛΕ ΑΕ.
  • Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας κατά το έτος 2020 παρουσιάζουν αύξηση κατά 25,88%  σε σχέση με 2019.
  • Τα μικτά κέρδη εκμετάλλευσης της χρήσης κατά το έτος 2020 εμφανίζουν σημαντική αύξηση κατά 58% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
  • Τα καθαρά κέρδη προ φόρων κατά το έτος 2020 αυξήθηκαν κατά 384,91% συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους 2019.

Απάντηση