Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Πανεπιστημιακό πρόγραμμα στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών

Χωρίς κατηγορία στις 17/12/2014

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΤΕΝ-Τ (Trans-European Transport Network) θα συγχρηματοδοτήσει με σχεδόν 1.500.000 ευρώ τη δημιουργία ενός πανεπιστημιακού προγράμματος σε διάφορα επίπεδα των συνδυασμένων (πολυτροπικών) θαλάσσιων μεταφορών. Το πρόγραμμα θα κατευθύνει αποφοίτους πανεπιστημίου και επαγγελματίες που αναζητούν εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και των logistics.

Πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, εταιρείες και οργανώσεις ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία ενός Master, μεταπτυχιακού διπλώματος, πιστοποιητικού και ενός προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης ( CPD ) που θα αναπτύξει περαιτέρω την έννοια του ευρωπαϊκού θαλάσσιου χώρου.

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε αποφοίτους πανεπιστημίου και επαγγελματίες από διάφορους τομείς στην πολυτροπική αλυσίδα μεταφοράς. Θα καλύψει θέματα όπως τα εναλλακτικά καύσιμα και τεχνολογίες, καθώς και τις επιπτώσεις τους για τους λιμένες, την εφοδιαστική αλυσίδα, έλεγχο βλαβών, επιχειρήσεις εκκένωσης/ διαχείρισης κρίσεων για πολύ μεγάλα επιβατηγά πλοία και την επιρροή τους στις λειτουργίες των λιμένων.

Για να δημιουργηθεί ένα πλήρες πρόγραμμα κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και υπο-προγράμματα κατάρτισης.

Τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι τα εξής: Πανεπιστήμιο του Strathclyde στη Γλασκώβη (Ηνωμένο Βασίλειο), Πολυτεχνείο της Μαδρίτης (Ισπανία), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ελλάδα), Universita degli Studi di Genova (Ιταλία) και Universidade Nova de Lisboa (Πορτογαλία). Μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο των μαθημάτων και άλλες σχετικές πληροφορίες στο www.onthemosway.eu.

Το πρόγραμμα έχει επιλεγεί για χρηματοδότηση από την ΕΕ με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος του ΤΕΝ-Τ «Motorways of the Sea» και η εφαρμογή του θα παρακολουθείται από το ΙΝΕΑ (European Commission’s Innovation and Networks Executive Agency).

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2015.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: