Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Προκήρυξη διαγωνισμού από τον ΟΛΠ για την… αναχώρηση του “Παναγία Τήνου”

Ναυτιλια στις 29/09/2016

Την Παρασκευή 21/10

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, προκήρυξε ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση και απομάκρυνση, εκτός λιμενικής ζώνης ΟΛΠ, του ναυαγίου Ε/Γ-Ο/Γ «Παναγία Τήνου».

Σύμφωνα με την αρ.16/2016 διακήρυξη του ΟΛΠ, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 21/10 και ώρα 10.30, στα Κεντρικά Γραφεία του ΟΛΠ, με τη διαδικασία των σφραγισμένων προσφορών, των οποίων καταληκτική ημερομηνία υποβολής, ορίσθηκε η 20/10/2016, ημέρα Πέμπτη.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Με αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη, αποσαφηνίζεται πλέον οριστικά, η εκ του νόμου αποκλειστική αρμοδιότητα και δικαιοδοσία του ΟΛΠ για τη μεθόρμιση του πλοίου. Επαναδρομολογείται δηλαδή, η διαδικασία και ελπίζεται ότι σε εύλογο χρόνο, το Ε/Γ-Ο/Γ «Παναγία Τήνου» θα απομακρυνθεί από το λιμάνι του Πειραιά.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όλο αυτό το διάστημα, όχι μόνο δεν αδράνησε, αλλά αντίθετα κατέβαλε όλες τις δυνατές προσπάθειες για την επιτάχυνση των διαδικασιών. Η όποια καθυστέρηση, οφείλεται, αφ’ ενός, στο γεγονός ότι ο πρώτος διαγωνισμός του ΟΛΠ κατέληξε άγονος, αφ’ ετέρου, στην εκ των πραγμάτων, μεταβατική περίοδο μέχρι την πλήρη ανάληψη της διεύθυνσης του ΟΛΠ Α.Ε. από το νέο παραχωρησιούχο. Το υπουργείο δηλώνει ότι θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια του ΟΛΠ για τη σύντομη απομάκρυνση του πλοίου από το λιμάνι του Πειραιά.

Απάντηση