Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Δωρεά νέου προσομοιωτή GMDSS στην ΑΕΝ/ Σύρου

Ναυτιλια στις 30/06/2020

Προσφορά του Αθ. Μαρτίνου, μέσω της μη κερδοσκοπικής εταιρείας “Αιγέας”

|> Νέος προσομοιωτής παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφάλειας – global maritime distress and safety system (GMDSS), δωρεά του Αθανάσιου Μαρτίνου, μέσω της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Αιγέας», εγκαταστάθηκε στην ΑΕΝ/Σύρου, από την εταιρεία Astro Engineering I.K.E.

Ο νέος προσομοιωτής GMDSS χρησιμοποιεί λογισμικό Advenio Vox Maris Advancedμε μία (1) θέση εκπαιδευτή και έξι (06) θέσεις εργασίας εκπαιδευόμενων και πρόκειται για πρακτικές εφαρμογές επικοινωνιών και πλήθους άλλων μαθημάτων, ενώ μέσω του συστήματος προσομοιώνονται διάφορα όργανα (π.χ. VHF-DSC, INMARSAT B και C, FLEET 77, NAVTEX, EPIRBS, SART, AIS, GPS, Κ.ΛΠ.) για άμεση αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν κίνδυνους στη θάλασσα και ασφάλεια ναυσιπλοΐας.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Μέσα από την εν λόγω εγκατάσταση επιτυγχάνεται μία σημαντική αναβάθμιση στον τεχνολογικό εξοπλισμό της Ακαδημίας.

Από πλευράς της ΑΕΝ Σύρου εκφράστηκε η ευχαριστία προς την εταιρεία «ΑΙΓΕΑΣ» για τη συνδρομή της στο έργο της ΑΕΝ.

Απάντηση