Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Σε άμεση προτεραιότητα το σύστημα επιτήρησης του ΛΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 01/08/2019

Πώς οδεύει το Έργο Ανάπτυξης Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)

|> Εξελίξεις σχετικά με την πορεία του Έργου Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ), για την πιό έγκυρη επίγνωση της επικρατούσα;ς κατάστασης στο θαλάσσιο πεδίο ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Συγκεκριμένα:

  1. Σκοπός της ανάπτυξης του ΕΣΟΘΕ είναι η έγκαιρη επίγνωση της επικρατούσας κατάστασης στο θαλάσσιο πεδίο ευθύνης  (Maritime Domain Awareness) σε πραγματικό χρόνο και επί 24ώρου βάσεως. Με αυτόν τον τρόπο το ΕΣΟΘΕ θα συμβάλλει ενεργά στην προστασία των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων της Ε.Ε., στην πάταξη κάθε μορφής εγκληματικότητας καθώς και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.
  2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στα 62 εκατ. € και η διάρκεια υλοποίησης του Έργου είναι 28 με 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των τεχνικών προδιαγραφών και τη διευκόλυνση της διενέργειας αυτοψιών στα σημεία εγκατάστασης από τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς έχει επιλεγεί η κλειστή διαγωνιστική διαδικασία (σε 2 φάσεις) και η εξαίρεση από το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Συγκεκριμένα, η εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία προβλέπει την έκδοση του πρώτου σκέλους της προκήρυξης με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς εντός προθεσμίας τουλάχιστον 30 ημερών. Στη συνέχεια παραδίδεται το δεύτερο σκέλος της προκήρυξης, που περιλαμβάνει και τις τεχνικές προδιαγραφές, μόνο στις εταιρείες που πέρασαν επιτυχώς από το πρώτο στάδιο.
  3. Τελικά, στις 14 και στις 28/06/2019 αντίστοιχα, και μετά από σημαντική ολιγωρία της πρώην πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, εκδόθηκαν από την Υπεύθυνη Αρχή του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) η απόφαση χορήγησης επιδότησης και η συμφωνία επιδότησης δράσης μόνον για το κύριο μέρος του Έργου (50 εκατ. €) καθώς κρίθηκε αδύνατη η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση και πληρωμή του έργου εντός της επιλέξιμης περιόδου του Ταμείου, ήτοι έως 31/12/2022.
  4. Το υπολειπόμενο ποσό των 12 εκατ. € εγγράφεται προσωρινά στο Εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η ένταξη στο συγχρηματοδοτούμενο και στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ ολοκληρώθηκε την 03 και 04/07/2019 αντίστοιχα.
  5. Επισημαίνεται ότι είναι κρίσιμο να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός το ταχύτερο δυνατό, τουλάχιστον του πρώτου σκέλους, ώστε να συμβασιοποιηθεί το Έργο μέχρι το Σεπτέμβριο 2020 και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο απώλειας μέρους της χρηματοδότησης. Δυστυχώς χάθηκε πολύτιμος χρόνος και στο παραπέντε κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες για την διασφάλιση της χρηματοδότησης.
  6. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 29/07/2019 σύσκεψη υπό τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννη Πλακιωτάκη από τον οποίο δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες για την υλοποίηση του έργου εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
  7. Το συγκεκριμένο έργο είναι πλέον σε άμεση προτεραιότητα.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: