Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ρύθμιση για sandwich courses 2014-2015

ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 10/02/2015

Με υπουργική απόφαση παρασχέθηκε το δικαίωμα για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 της κατ’ εξαίρεση εγγραφής σπουδαστών στα Β’ και Δ’ διδακτικά εξάμηνα, ως εξής: -Στο Β’ Διδακτικό εξάμηνο εγγράφονται όλοι οι σπουδαστές που φοίτησαν στο πρώτο διδακτικό εξάμηνο τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012 και επόμενα ανεξαρτήτως της διαρκείας του πρώτου θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους.

-Στο Δ’ Εξάμηνο εγγράφονται όλοι οι σπουδαστές οι οποίοι φοίτησαν στο Β’ και Γ’ Διδακτικό εξάμηνο τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012 και επόμενα ανεξαρτήτως της διαρκείας δεύτερου εκπαιδευτικού ταξιδιού.

Στο διδακτικά εξάμηνο του έτους 2014-02015 πέραν των πέντε εργασίμων ημερών μετά την έναρξη των διδακτικών εξαμήνων των σπουδαστών, οι οποίοι ήταν ναυτολογημένοι για εκπαιδευτικά ταξίδια και υπέβαλαν εκπρόθεσμα αίτηση εγγραφής.

Οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο ναυτολόγησης και μέχρι την υποβολή της αίτησης εγγραφής λαμβάνονται υπόψη αλλά μειωμένες κατά 25%.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: