Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Τα αλκοολούχα, η φορολόγηση και η υγεία των πολιτών της ΕΕ

ΕU,ΥΓΕΙΑ στις 13/04/2022

Σε διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης για την αλκοόλη, έως 4 Ιουλίου – Μπορεί να συμμετάσχει ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης

|> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής στοιχείων σχετικά με το πλαίσιο της ΕΕ για τους συντελεστές των ειδικών φόρων κατανάλωσης για την αλκοόλη.

Οι ισχύοντες κανόνες στον τομέα αυτό, οι οποίοι έχουν εγκριθεί απ’ όλα τα κράτη μέλη, καθορίζουν ελάχιστους συντελεστές για τα αλκοολούχα προϊόντα. Οι εν λόγω κανόνες της ΕΕ στηρίζουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, συμβάλλοντας στην αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Συμβάλλουν επίσης σημαντικά στη στήριξη άλλων προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και η δημόσια υγεία.

Ωστόσο, οι κανόνες για τους ελάχιστους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αλκοολούχα προϊόντα δεν έχουν επικαιροποιηθεί από το 1992 και δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν τον πληθωρισμό, τις εξελίξεις της αγοράς, τα καταναλωτικά πρότυπα ή τις αυξανόμενες ανησυχίες για τη δημόσια υγεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να αξιολογεί τακτικά την εφαρμογή των κανόνων αυτών και να υποβάλλει σχετικές εκθέσεις στο Συμβούλιο.

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη πρόσκληση υποβολής στοιχείων και η δημόσια διαβούλευση θα τροφοδοτήσουν μια ευρύτερη αξιολόγηση του ισχύοντος πλαισίου, με σκοπό να προσδιοριστούν τα ζητήματα που χρήζουν αντιμετώπισης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου διαβούλευσης, ζητείται η υποβολή παρατηρήσεων ιδίως από τα ενδιαφερόμενα μέρη με καθημερινή εμπειρία όσον αφορά τους κανόνες που διέπουν τους ελάχιστους συντελεστές, όπως επιχειρήσεις, αρμόδιες αρχές για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τη δημόσια υγεία, εμπειρογνώμονες, ΜΚΟ και κλαδικές επαγγελματικές οργανώσεις. Επίσης καλούνται και οι πολίτες να πουν τη γνώμη τους…

Μια γενική πρόσκληση υποβολής στοιχείων σχετικά με το θέμα και μια πιο στοχευμένη δημόσια διαβούλευση είναι διαθέσιμες ΕΔΩ και θα διαρκέσουν έως τις 4 Ιουλίου 2022.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: