Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Εν δράσει Κινητές Μονάδες Τεχνικού Έλεγχου Οχημάτων

Στο Διαύγεια ανέβηκαν οι αποφάσεις για εγκαταστάσεις και λειτουργία ΚΜΤΕΟ

|> Μετά από πολλές καθυστερήσεις, την υπογραφή της υπουργικής απόφασης 4019/41/27-4-2018 και την υπ’ αρ. 249761/11-12-18 απόφασης του αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων  Αττικής με θέμα «Καθορισμός των νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στις οποίες είναι δυνατή η εγκατάσταση και λειτουργία Κινητών Μονάδων Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων και των νησιωτικών περιοχών που θα εξυπηρετούν», εκδόθηκε και αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ 6ΨΤΣ7Λ7-ΤΚ7 η απόφαση με θέμα «Πίνακας περιοχών της Π.Ε Νήσων της Περιφέρειας Αττικής που απαιτείται να εξυπηρετηθούν με Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ)», σύμφωνα με την οποία:

«Καταρτίζουμε πίνακα με τις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για τις οποίες απαιτείται η εξυπηρέτηση του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων με έδρα τις περιοχές αυτές μέσω της λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Τεχνικό Ελέγχου οχημάτων (ΚΜΤΕΟ) κατά κατηγορία οχημάτων (ελαφρά – βαρέα – μοτό), με τις καταρχήν περιοχές:

Α/Α   Κατηγορίες οχημάτων

ΒΑΡΕΑ ΕΛΑΦΡΑ ΜΟΤΟ
1. Νήσος Αίγινα ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
2. Δημοτική ενότητα Τροιζήνος του Δήμου Τροιζηνίας ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Για τις περιοχές των νήσων Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου και Σπετσών για τα οχήματα των οποίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικ. 49372/3352/04-08-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2726/2017) δεν υφίσταται υποχρέωση τεχνικού ελέγχου εφόσον κυκλοφορούν εντός των νήσων αυτών, θα εξεταστεί η ανάγκη εξυπηρέτησής τους με Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΜΤΕΟ)   σε μεταγενέστερο χρόνο.»

Στη σχετική ανακοίνωσή της η αντιπεριφέρεια σημειώνει πως “ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο άπτεται της ασφάλειας οδηγών και οχημάτων, βαίνει προς τη λύση του με την ανωτέρω απόφαση“.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: