Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Άρχισε η κατάθεση δηλώσεων για το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης

Στο ΚΔΒΜ του Δήμου Πειραιά, θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Ποια τμήματα μπορούν να δημιουργηθούν

|> Ο Δήμος Πειραιά, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν τη λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Πειραιά, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πειραιά μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων 25 Χ Χ
2 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25 Χ Χ
3  Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25 Χ Χ
4 Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών 25 Χ Χ
5 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 25 Χ Χ
6 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25 Χ Χ
7 Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50 Χ
8 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50 Χ
9 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25 Χ
10 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media) 25 Χ
11 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50 Χ Χ
12 Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη ηλικία  25 Χ
13 Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 25 Χ Χ
14 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 25 Χ Χ
15 Επικοινωνία και  Δυναμική της Ομάδας 25 Χ Χ
16 Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή 25 Χ Χ
17 Εθελοντισμός και κοινωνική δράση 25 Χ Χ
18 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25 Χ Χ
19 Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης 25 Χ Χ
20 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.) 25 Χ Χ
21 Βασικά Αγγλικά Α1 50 Χ Χ
22 Βασικά Αγγλικά Α2 50 Χ Χ
23 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25 Χ Χ
24 Βασικά Γαλλικά Α1 50 Χ Χ
25 Βασικά Γαλλικά Α2 50 Χ Χ
26 Βασικά Γερμανικά Α1 50 Χ Χ
27 Βασικά Γερμανικά Α2 50 Χ Χ
28 Βασικά Ιταλικά Α1 50 Χ Χ
29 Βασικά Ιταλικά Α2 50 Χ Χ
30 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ Χ
31 Βασικά Ισπανικά Α1 50 Χ Χ
32 Βασικά Ισπανικά Α2 50 Χ Χ
33 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ Χ
34 Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ Χ
35 Βασικά Τούρκικα Επιπέδου Α1 50 Χ Χ
36 Βασικά Τούρκικα Επιπέδου Α2 50 Χ Χ
37 Ιστορία της Τέχνης 25 Χ Χ
38 Τοπική Ιστορία 25 Χ Χ
39 Τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτης. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των κατοίκων τοπικής κοινωνίας 25 Χ Χ
40 Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25 Χ Χ
41 Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25 Χ
42 Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες 25 Χ Χ
43 Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία 25 Χ Χ
44 Τοπικοί παραδοσιακοί χοροί  50 Χ
45 Φωτογραφία 25 Χ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Η δημιουργία τμημάτων μέσω δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως παρακολουθήσεις στα παραπάνω προγράμματα εξαρτάται από την τελική διαθεσιμότητα των εκπαιδευτών, τον αριθμό των αιτήσεων υποψηφίων που έχουν υποβληθεί, τις συνθήκες-οδηγίες των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τον covid-19 όπως εκάστοτε ισχύουν και άλλους παράγοντες.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

>>> Για πληροφορίες και δηλώσεις απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πειραιά: Τηλ.: 214.4053371 – 214.4053372 (Μακράς Στοάς 15, 2ος όροφος, γραφείο Β14) E-mail: paideiasdp3@piraeus.gov.gr

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: