Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Σύσκεψη για την οδοποιΐα στη Σαλαμίνα – έργο προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ

Με οδοσημάνσεις!

|> Ο αντιπεριφερειάρχης Νήσων Παναγιώτης Χατζηπέρος συγκάλεσε σύσκεψη, για το συντονισμό των εργασιών αναφορικά με το έργο της βελτίωσης και συντήρησης του κύριου οδικού δικτύου της Σαλαμίνας, προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ, το οποίο θα ανακουφίσει κατοίκους και επισκέπτες του νησιού απαλλάσσοντας τους από την επί σειρά ετών ταλαιπωρία.

Στην εν λόγω σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Βασίλης Φασουλής, ο διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιά και Νήσων Αθανάσιος Μοσχολέας, η νομική σύμβουλος των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων Όλγα Σαββίδου, η επιβλέπουσα μηχανικός Αγγελική Κωνσταντάρα, αλλά και εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Στόχος του εν λόγω έργου είναι η βελτίωση και συντήρηση του κύριου οδικού δικτύου του νησιού που έχει υποστεί σοβαρές φθορές, κυρίως λόγω παλαιοτέρων εργασιών αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων αλλά και λόγω παλαιότητας. Παράλληλα, θα αντιμετωπισθούν επείγοντα προβλήματα οδικής ασφάλειας µε την εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας, την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, την κατασκευή διαγραμμίσεων κ.λπ.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν αποσκοπούν στον καλύτερο προγραμματισμό και συντονισμό των ενεργειών όλων των εμπλεκομένων στο εν λόγω έργο προκειμένου να εκτελεστεί σωστά, μεθοδικά και στοχευμένα στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Απάντηση