Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Τα θέματα που θα απασχολήσουν αύριο το Δημ. Συμβούλιο Πειραιά

Σε συνεδρίαση καλούνται αύριο Δευτέρα 11/5 το απόγευμα οι δημοτικοπί σύμβουλοι Πειριαά, προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν για 23 θέματα, που απασχολούν τον δήμο.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, είναι:

ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση της με αριθ. 327/8-5-2009 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, ως προς τον ορισμό κριτηρίων μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής τρίτεκνων οικογενειών των φιλοξενούμενων παιδιών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας».

ΘΕΜΑ 2ο: «Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών και των Κέντρων Φιλοξενίας του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για τη σύσταση τεσσάρων (4) προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, σύμφωνα με τη με αριθμό 393/2015 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση ισολογισμού, απολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της ΚΟ.Δ.Ε.Π. οικον. έτους 2014».

ΘΕΜΑ 5ο: «Ανάκληση άδειας Κυριακάτικης Αγοράς».

ΘΕΜΑ 6ο : «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 7ο: «Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 21/16-2-15 απόφασης Δημ. Συμβουλίου με την προσθήκη στην Επιτροπή Ονοματοθεσίας της τεχνικής υπαλλήλου του Τμ. Τοπογραφικού & Γεν. Σχεδιασμού Πόλης Τομέα (Α) Αλατζά Ειρήνης και των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου».

ΘΕΜΑ 8ο: «Απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Δαβάκη Πίνδου 21, έμπροσθεν της εισόδου του παρακείμενου Βρεφονηπιακού Σταθμού κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του»

ΘΕΜΑ 9ο: «Απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Σπύρου Ζερβού 1, έμπροσθεν της εισόδου του παρακείμενου Βρεφονηπιακού Σταθμού κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του».

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης  και διάθεση  πίστωσης για Υπηρεσίες Διαφημιστικής Εκστρατείας για τις εκδηλώσεις που αφορούν στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας και των Ημερών Θάλασσας,  οι οποίες θα λάβουν χώρα  στον Πειραιά από τις 28-31 Μαΐου 2015, ποσού 20.000 €, (συμπ/νου ΦΠΑ)».

ΘΕΜΑ  11ο: «Έγκριση δαπάνης  και διάθεση  πίστωσης για την προμήθεια επικοινωνιακού υλικού και άλλων εντύπων, για τις εκδηλώσεις που αφορούν στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας και των Ημερών Θάλασσας,  οι οποίες θα λάβουν χώρα  στον Πειραιά από τις 28-31 Μαΐου 2015, ποσού 20.000 €, (συμπ/νου ΦΠΑ)».

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης  και διάθεση  πίστωσης για υπηρεσίες εγκατάστασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού, για τις εκδηλώσεις που αφορούν στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας και των Ημερών Θάλασσας,  οι οποίες θα λάβουν χώρα  στον Πειραιά από τις 28-31 Μαΐου 2015, ποσού 20.000 €, (συμπ/νου ΦΠΑ)».

ΘΕΜΑ  13ο : «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 1.598,03€ για την πληρωμή εξόδων μετάβασης διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου μας για τη συμμετοχή στην 6η διακρατική συνάντηση του έργου SMILE του προγράμματος MED στη Rijeka της Κροατίας από 24 έως 27/2/15 »

ΘΕΜΑ  14ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 867,15 € για την 5η Ανθοκομική Έκθεση 2015».

ΘΕΜΑ   15ο : «Διάθεση πίστωσης ποσού 980 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) για αγορά στεφάνων για τακτικές και έκτακτες εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συμμετέχει ο Δήμος το έτος 2015».

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) και απόδοση λογαριασμού στην υπάλληλο της Δ/νσης Διοίκησης- Τμ. Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΕΜΠΕΡΗ από 1/1/15 έως 30/11/15 για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας».

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) και απόδοση λογαριασμού στην υπάλληλο της Δ/νσης Διοίκησης- Τμ. Δημ. Κοινοτήτων & Δημ. Νομικών Προσώπων ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ από 1/1/15 έως 30/11/15 για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας».

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) και απόδοση λογαριασμού στον υπάλληλο της Δ/νσης Διοίκησης- Τμ. Δημ. Κοινοτήτων & Δημ. Νομικών Προσώπων ΜΑΚΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ από 1/1/15 έως 30/11/15 για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας».

ΘΕΜΑ  19ο: «Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαιρέτων κατασκευών μετά τη ρύθμισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4014/11 & 4178/13».

ΘΕΜΑ 20ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντων ποσών (19) υπόχρεων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & Τ.Α.Π.».

ΘΕΜΑ   21ο : «Παραχώρηση (1) μιάς θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ΄ αριθμ. ΖΖΑ 2194 αυτ/το του κ. ΣΑΒΒΑ  ΧΟΥΛΗ επί της οδού ΖΕΑΣ έμπροσθεν της ιδιοκτησίας με αρ. 37».

ΘΕΜΑ 22ο: «Απομάκρυνση σχολάζοντος-κενού κουβουκλίου περιπτέρου του Λαλιώτη Εμμανουήλ, που βρίσκεται επί της Ακτής Δηλαβέρη 15, χωρίς κατάργηση αυτής της θέσης, λόγω παραίτησής του».

ΘΕΜΑ  23ο: «Ανακύκλωση άχρηστου υλικού που ανήκει στο Τμ. Ανταποδοτικών Τελών της Δ/νσης Προσόδων και Εμπορίου και βρίσκεται στο κεντρικό Δημαρχείο».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: