Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Για 17 θέματα καλούνται να συνεδριάσουν τη Μ. Δευτέρα στις 5:30 μμ οι δημοτικοί σύμβουλοι Πειραιά και να λάβουν αποφάσεις. Όμως, ίσωε να υπάρξει και… 18ο θέμα, το οποίο να αφορά τις αντιδράσεις για τη διέλευση του Τραμ, καθώς η επιτροπή των κατοίκων και φορέων, χθες ανακοίνωσε για δυναμικές κινητοποιήσεις, μέσρι και καταλήψεις…

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 717/14 απόφασης Δημ. Συμβουλίου που αφορά στον Κανονισμό Λειτουργίας της Κυριακάτικης Αγοράς».

ΘΕΜΑ 2ο : «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 666/2014 απόφασης Δημ. Συμβουλίου που αφορά στον καθορισμό θέσεων υπαίθριου εμπορίου».

ΘΕΜΑ 3ο : «Διαγραφή α) ήδη καταβληθέντων και εξοφληθέντων τελών μετά των αναλογούντων βεβαιωθέντων προστίμων, που αφορούν σε άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων κατά το έτος 2013 και β) του ποσοστού 50% των επιβληθέντων προστίμων- για τις περιπτώσεις των μη εξοφληθέντων τελών- κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, λόγω λανθασμένης εγγραφής στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου μας, συνεπεία εσφαλμένης και συνεπώς ανακλητέας απόφασης Δημάρχου, σύμφωνα με το εδ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006».

ΘΕΜΑ 4ο : «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 75/15 απόφασης Δ.Σ. με την παράλειψη της απαιτούμενης έγκρισης της ΔΜΕΟ και την έγκριση της άμεσης έναρξης των εργασιών για την εργασία “Πιλοτική εφαρμογή και λειτουργία 2 νέων θέσεων φορτοεκφόρτωσης στο κέντρο της πόλης του Πειραιά-Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή και λειτουργία” στο πλαίσιο του έργου SMILE και του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED».

ΘΕΜΑ 5ο : «Έγκριση τροποποίησης ολοκλήρωσης των παραδοτέων Π2, Π3, Π4, Π7 & Π8 της εργασίας: “Εκπόνηση ενεργειακών επιθεωρήσεων, διεξαγωγή μετρήσεων λειτουργίας κτιρίων, ανάπτυξη σχεδίου σταδιακής ανακαίνισης και σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου κατάρτισης με αντικείμενο την ενεργειακή διαχείριση δημοσίων κτιρίων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου REPUBLIC-MED, την πραγματοποίηση της οποίας έχει αναλάβει κατόπιν πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού η εταιρεία ZERO ENERGY BUILDING AEEY».

ΘΕΜΑ 6ο : «Αποδοχή ή απόρριψη της υπ’αριθμ. 8158/25.2.15 ένστασης της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ του έργου: ‘Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοικτών δημόσιων χώρων – Βιοκλιματική αναβάθμιση Πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιμετρικών οδών’ κατά του υπ’αριθμ. 5897/10.2.15 εγγράφου της Δ/νουσας Υπηρεσίας του έργου».

ΘΕΜΑ 7ο : «Έγκριση τροποποιημένου σχεδίου του έργου: ‘Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοικτών δημόσιων χώρων – Βιοκλιματική αναβάθμιση Πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιμετρικών οδών’».

ΘΕΜΑ  8ο : «Έγκριση εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση συνέχισης της σύνδεσης του κτιρίου του Ιστορικού Αρχείου (Πραξιτέλους 51 & Πύλης) με το κέντρο λήψης σημάτων της εταιρείας Ε. ΦΩΤΕΛΛΗΣ, προκειμένου να καλύπτεται το εν λόγω κτίριο, που στεγάζει το Τμήμα Ιστορικού-Φωτογραφικού Αρχείου και Ιδιωτικών Συλλογών, από κινδύνους».

ΘΕΜΑ 10ο : «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 11ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών μετά τη ρύθμισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4014/11 & Ν.4178/13».

ΘΕΜΑ  12ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 3.456,69 € σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωσή τους σε νέους υπόχρεους.».

ΘΕΜΑ 13ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 955,04 € από τους χρηματικούς καταλόγους που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένης βεβαίωσης».

ΘΕΜΑ 14ο : «Παραχώρηση χώρου στη UNICEF (Ελληνική Εθνική Επιτροπή) λόγω ειδικού χαρακτήρα και σκοπού στον πεζόδρομο Πλ. Κοραή & Ηρώων Πολυτεχνείου έως 14/4/15 για τοποθέτηση περιπτέρου με σκοπό την πώληση πασχαλινών ειδών».

ΘΕΜΑ 15ο : «Παραχώρηση χώρου στην ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ τμήματος πλατείας Κανάρη για εκθεσιακό περίπτερο μικρών διαστάσεων από 18 έως και 22/4/15».

ΘΕΜΑ 16ο : «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ΄αριθμ. ΥΝΜ-6439 αυτοκίνητο επί της οδού Σαχτούρη έμπροσθεν της ιδιοκτησίας με αρ. 56».

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση υλοτομίας τριών (3) δένδρων ακακίας στη συμβολή των οδών Αγ. Γεωργίου 13 & Αγίου Όρους».

Απάντηση