Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Τη Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Τη Δευτέρα 22/12 στις 17:30 στο Δημαρχείο πραγματοποιείται συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση Ισολογισμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2013»
ΘΕΜΑ 2ο : «Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Έργων για το έτος 2014-15»
ΘΕΜΑ 3ο : «Συμπλήρωση της με αρ. 661/14 απόφασης Δ.Σ.»
ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης στο πλαίσιο του προγράμματος “ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ” του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο να υπογράψει για τον Δήμο Πειραιά την προγραμματική σύμβαση»
ΘΕΜΑ 5ο : «Έγκριση χώρων εγκατάστασης για την τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων»
ΘΕΜΑ 6ο : «Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Κυριακάτικης Αγοράς»
ΘΕΜΑ 7ο: «Αναγκαιότητα υλοποίησης δράσεων»
ΘΕΜΑ 8ο : «Αποδοχή ή απόρριψη της υπ’ αριθμ. 50919/28.11.14 ένστασης της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ του έργου: ‘ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΗΓΑΔΑΣ (ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ’ κατά της μη αποδοχής της από 3.11.14 δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου»
ΘΕΜΑ 9ο: «Μερική διόρθωση του με αρ. 5129/2011 χρηματικού καταλόγου και διαγραφή της βεβαιωμένης ταμειακά οφειλής η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.530,40 € και αφορά πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στην οικοδομή επί της οδού Σωτήρος Διός αρ. 66 & Θεάτρου αρ.146 φερόμενης ιδιοκτησίας Κατράκη Ζωής (κωδικός υπόχρεου 706048)»
ΘΕΜΑ 10ο: «Διόρθωση των με αρ. 320 & 362/2000 χρηματικών καταλόγων και διαγραφή των βεβαιωμένων ταμειακά οφειλών, που αφορά πρόστιμα διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στην οικοδομή επί της οδού Αγίας Παρασκευής 16 φερόμενων ιδιοκτητών, Σπυρίδωνα Παντοσίτη και Ιωάννη Φιλιπποπολίτη»
ΘΕΜΑ 11ο: «Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαιρέτων κατασκευών μετά τη ρύθμιση του σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4014/11 & Ν.4178/13»
ΘΕΜΑ 12ο: «Δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας Κοραή, στη ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. από 20-12-14 έως 7-1-15, για πώληση βιβλίων σε εκπτωτικές τιμές, με σκοπό την ενίσχυση των συσσιτίων και τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του Εκπαιδευτηρίου της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς»

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: