Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Το ΕΒΕΠ για την επερχόμενη 4η Βιομηχανική Επανάσταση

Χωρίς κατηγορία στις 21/03/2019

Τι κατέθεσαν Κορκίδης και Μαθιός στη “Συζήτηση για το μέλλον της Βιομηχανίας – Industry 4.0”

|> «Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, έχει σήμερα τη δυνατότητα να ανιχνεύσει μέτρα, τα οποία θα ενισχύσουν τη βιομηχανική πολιτική στη χώρα μας, πράγμα που αποτελεί και ζητούμενο της μεταμνημονιακής εποχής, καθώς επίσης θα διαμορφώσουν το μελλοντικό τοπίο στο πλαίσιο και της “4ης Βιομηχανικής Επανάστασης”». Αυτό επεσήμαναν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΕΒΕΠ, Β. Κορκίδης και Δ. Μαθιός στη “Συζήτηση για το μέλλον της Βιομηχανίας – Industry 4.0”. Και τόνισαν ότι, έχουμε την ανάγκη στήριξης της ελληνικής βιομηχανίας, με εξωστρέφεια και μόνιμες επενδυτικές πρωτοβουλίες, ώστε η Ελλάδα να παρακολουθήσει τις ευρωπαϊκές επιδιώξεις αύξησης της συμμετοχής της βιομηχανίας στο 12-15% κοντά δηλαδή στον μ.ο. του Α.Ε.Π. της Ε.Ε.

Η επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας θα είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν. Η ανάπτυξη θα πρέπει πλέον να τροφοδοτηθεί από τις δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα. Και θα πρέπει να στηριχθεί σε νέους κλάδους και δραστηριότητες, με εξωστρεφή, καινοτόμο προσανατολισμό και υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Ειδικότερα, σύμφωνα με μελέτες, οι κλάδοι που διαθέτουν αναπτυξιακή δυναμική, ώστε να αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, είναι: ο τομέας της Αγροτοδιατροφής, η Χημική Βιομηχανία, η Υγεία και Φαρμακευτική Βιομηχανία, ο Τομέας των Υλικών και Κατασκευών, ο Τομέας της Ενέργειας, ο Τομέας της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας, ο Τομέας των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών, η Ναυπηγοεπισκευαστική Βιομηχανία, ο Τομέας των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών και ο Τομέας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics.

Επίσης, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, κ. Κορκίδης επισήμανε, ότι εάν αντιμετωπίζονταν άμεσα τα προβλήματα, που υφίστανται στη Ναυπηγοεπισκευή και τον εφοδιασμό πλοίων, η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να καρπωθεί ξανά τα 18 δις ευρώ του παρελθόντος. Η Ναυπηγική Βιομηχανία διαθέτει τον καλύτερο πελάτη που λέγεται ελληνόκτητος στόλος, διαθέτει στη χώρα μας υποδομές, τεχνογνωσία, τεχνολογία και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και παρόλα αυτά χάνει σίγουρα έσοδα. Πρέπει, λοιπόν, η Ναυπηγοεπισκευή να ακολουθήσει την ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά με παράδειγμα το Νεώρειο Σύρου. Φυσικά, οφείλουμε να σταθούμε όλοι με δημιουργικότητα και ανοιχτό πνεύμα μπροστά στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, να ακολουθήσουμε το ρεύμα του ψηφιακού μετασχηματισμού, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες.

Ο δρόμος της 4ης βιομηχανικής Επανάστασης είναι αυτός που προσφέρεται για να πρωταγωνιστήσει και βιομηχανικά η Ελλάδα, ανοίγοντας θετικότατες προοπτικές για τον επαναπατρισμό των νέων επιστημόνων. Για την ανάκαμψη της ελληνικής Βιομηχανίας και την βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την κοινοτική πολιτική για την ενέργεια, είναι αναγκαία η διαμόρφωση ολοκληρωμένης εθνικής ενεργειακής πολιτικής για τη Βιομηχανία, η οποία θα εστιάζεται κυρίως στη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Παράλληλα, απαιτείται μια νέα στρατηγική χρηματοδότησης των επενδύσεων, που έχει ως στόχο να εντάξει στα παραδοσιακά χρηματοδοτικά εργαλεία, σύγχρονες πολιτικές κινήτρων (π.χ. φορολογικά, ανάπτυξης, απασχόλησης, εξαγωγών, κ.τ.λ.) και νέων εργαλείων, με ταυτόχρονη άρση των αντικινήτρων και των εμποδίων σε όλο το φάσμα επενδυτικής διαδικασίας.

Πέρα όμως, από τις επιμέρους δράσεις, πρωταρχικό ρόλο παίζει η βελτίωση του εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η οποία εξαρτάται από όλο το φάσμα των παρεμβάσεων ρυθμιστικού, φορολογικού και διοικητικού χαρακτήρα και συνδέεται, τόσο με την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των υφιστάμενων επιχειρήσεων, όσο και με την εξάλειψη των σημαντικότερων εμποδίων για τη ίδρυση νέων επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, οι δράσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος θα πρέπει αναπτυχθούν στους παρακάτω άξονες, μεταξύ των οποίων είναι η αδειοδότηση των οικονομικών δραστηριοτήτων, η εποπτεία της αγοράς, η ταχεία απονομή της δικαιοσύνης, η εξάλειψη της γραφειοκρατίας, το χωροταξικό και η βελτίωση της νομοθεσίας για τα επιχειρηματικά πάρκα. Το Ε.Β.Ε.Π., χαιρετίζει το υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που δημιουργεί επιτέλους τις προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας επιχειρηματικών πάρκων στη χώρα μας. Η εναρμόνιση όλων των διατάξεων κινήτρων και πλεονεκτημάτων βιομηχανικών επιχειρήσεων εντός πάρκων, αλλά και η επέκτασή τους και στις επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα της αγοράς.

Η έννοια της λεγόμενης 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, έχει αρχίσει να αναφέρεται όλο και συχνότερα, αποτυπώνοντας τον εκσυγχρονισμό και την απόλυτη ψηφιοποίηση όλων των δομών παραγωγής, υπηρεσιών και διαδικασιών, με βασικό πυλώνα το σύνολο των νέων και προηγμένων τεχνολογιών, που επιφέρουν μια επανάσταση στο τρόπο λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων, των δημόσιων οργανισμών και των κοινωνιών. Η βάση για το Industry 4.0 είναι το “πάντρεμα” του φυσικού και ψηφιακού κόσμου.

Η διασύνδεση δηλαδή, των μηχανών με τα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών και η πλήρης ψηφιοποίηση των φυσικών διαδικασιών μέσα από την υιοθέτηση και τον συνδυασμό των υφιστάμενων αλλά και αναδυόμενων τεχνολογικών τάσεων, όπως: τα κυβερνο-φυσικά συστήματα (Cyber Physical Systems), η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence), η επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality), τα γνωστικά υπολογιστικά συστήματα (cognitive computing) καθώς και τα μεγάλα δεδομένα (Big Data), το διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ) το υπολογιστικό νέφος (cloud computing) και το Blockchain. Η Ασφάλεια στο Κυβερνοχώρο σε όλες τις εκφάνσεις της είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική υιοθέτηση όλων των νέων τεχνολογιών που μπορούν να οδηγήσουν την ψηφιακή επανάσταση 4ης γενιάς και για αυτό οι επιχειρηματίες του χώρου θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για την εξέλιξη των κυβερνο-απειλών, τις τάσεις και τις στρατηγικές που αναπτύσσονται στο τομέα της ασφάλειας, τις νέες τεχνολογίες και λύσεις προστασίας νέας γενιάς. Την ανάγκη αυτής της ενημέρωσης για την Ψηφιακή Ασφάλεια και την Προστασία των Δεδομένων με «Business» προσέγγιση αλλά και επιστημονικό, ερευνητικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον, οφείλει το Ε.Β.Ε.Π. μαζί με άλλους φορείς να προετοιμάσει έγκαιρα τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η επιτάχυνση της βιομηχανικής ανάπτυξης θα εξαρτηθεί από τις προσπάθειες όλων μας. Συνιστά μία πρόσκληση, που πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε, με συνεργασία, συνένωση δυνάμεων και πολλή δουλειά.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: