Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Χιονίζει στον Πειραιά!

Χιονίζει στον Πειραιά! Και με λίγη καλή θέληση, διακρίνονται στη φωτογραφία, διακρίνονται οι νυφάδες!..

Δυστυχώς, το χιόνι δεν είναι για όλους χαρά, γιατί υπάρχουν πολλοί άστεγοι στην πόλη μας. Μαθαίνουμς ότι ο Δήμος και η Εκκλησία κάνουν το παν. Δεν αρκούν όμως. Υπάρχουμε κι εμείς…

Απάντηση