Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ψήφισμα του ΔΣ Πειραιά για διαγραφή οφειλών σε παρόδιους ιδιοκτήτες

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, κατά τη σημερινή συνεδρίαση ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα, για την κατάργηση του Νόμου που επιβάλλει την καταβολή τελών σε παρόδιους ιδιοκτήτες ακινήτων κατόπιν ρυμοτομίας ή απαλλοτρίωσης.

Το ψήφισμα είναι το ακόλουθο:

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω και της παρούσας οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης, προτείνει:

  1. Τη διαγραφή των ήδη βεβαιωμένων μέχρι σήμερα οφειλών σε παρόδιους ιδιοκτήτες ακινήτων κατά πλήρες κεφάλαιο και προσαυξήσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.5269/31 και όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, που προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτομίας σε παρόδιους υπόχρεους ιδιοκτήτες, οι οποίοι επωφελούνται από την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, με αποτέλεσμα να υποχρεούνται στην καταβολή στον οικείο Δήμο ποσού το οποίο ο Δήμος κατέβαλε για λογαριασμό τους σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις.

Και

  1. Την κατάργηση, με αναδρομική ισχύ, των διατάξεων του Ν.5269/31 σε  ό,τι  ρυθμίζει  σε οφειλές παρόδιων ιδιοκτητών όπως ισχύουν σήμερα.

Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί στους αρμόδιους Υπουργούς καθώς επίσης και στην ΠΕΔΑ και ΚΕΔΕ.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: