Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αίγινα για το έργο στην εκβολή του ρέματος Σκοτεινής

Απαραίτητες για ασφάλεια

|> Το πράσινο φως άναψε για ένα σοβαρό έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης στη Σκοτεινή της Αίγινας, αφού εγκρίθηκαν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες κατασκευής τεχνικού έργου στην εκβολή του ρέματος Σκοτεινής. Ένα έργο στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής θωράκισης των ρεμάτων εντός των διοικητικών ορίων του νησιού.

Η απόφαση έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και αναμένεται να δημοσιευθεί έτσι ώστε να είναι άμεση εκτελεστή και να έχει ισχύ ένα μήνα.

Η προτεινόμενη έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων είναι απαραίτητη προκειμένου να εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι εργασίες κατασκευής του τεχνικού έργου.

Με το έργο αυτό τριπλασιάζεται η διατομή της Γέφυρας, η οποία στο παρελθόν είχε δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και είχαν κινδυνεύσει ανθρώπινες ζωές.

Απάντηση