Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Η καταβολή των μερισμάτων στους δικαιούχους μέσα σε ένα μήνα – Προχωρεί η ψηφιοποίηση του αρχείου και των διαδικασιών

|> Ακόμη και μέσα σε ένα μήνα απονέμει και πληρώνει πλέον τα μερίσματα στους μερισματούχους το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), χάρη στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέσω της αυτοματοποίησης της διαδικασίας, που γίνεται εξ ολοκλήρου ψηφιακά.

Ο υπουργός Εργασίας και … Περισσότερα