Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Συμμετέχει στο LIFE4MEDECA για καταγραφή των ρύπων οξειδίων του αζώτου που εκπέμπονται από τη ναυτιλία στη Μεσόγειο 

|> Το Παρατηρητήριο Πειραϊκής μαζί με 5 άλλες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών σε ευρωπαϊκά λιμάνια (Τσιβιταβέκια, Βενετία, Μάλτα, λιμάνια Ισπανίας) επιλέχτηκε ως συνεργάτης του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE4MEDECA και αρχίζει την καταγραφή των ρύπων οξειδίων του αζώτου σε 5 διαφορετικά σημεία του Πειραιά.… Περισσότερα